Граждански организации предложиха да дадат експерти за нуждите на ВСС

Граждански организации предложиха да дадат експерти за нуждите на ВСС

Шест граждански организации предложиха в сряда да намерят необходимите експерти за нуждите на Висшия съдебен съвет (ВСС), които да направят независима оценка на системите за случайното разпределение на делата в съдебната власт. Преди ден сдруженията и ВСС влязоха в спор през медиите по скандалната тема с компрометираните системи за разпределението на делата.

Неправителствените организации, които са членове и на гражданския съвет към ВСС, обявиха, че ще бойкотират обсъждането на новите правила за случайното разпределение, защото съветът не прави нищо за тяхната сигурност. В началото на годината Българският институт за правни инициативи (БИПИ) излезе с доклад, с който доказа, че двете действащи системи могат лесно да бъдат манипулирани и делата да бъдат насочвани към удобни съдии.

ВСС първоначално отклони темата, после прие мерки със спорна ефективност, без да засегне сериозно въпроса за подмяна на системите. В следствие на това неправителствените организации обявиха, че ще бойкотират обсъждането на мерки. Малко след това ВСС излезе с декларация, че няма достатъчен административен капацитет да направи независим анализ на системите и за пореден път отхвърли всякаква отговорност към въвеждането на единни и работещи стандарти при разпределението на делата.

Ден по-късно гражданските организации предложиха на ВСС да намерят и експерти за тази работа, въпреки че отговорността е изцяло на съвета.

"Декларираме готовност да обезпечим участието на независими и висококвалифицирани експерти от държавни институции, които да изготвят независима оценка на двата продукта случайно разпределение на делата в съдилищата", заявяват неправителствените организации.

Те припомнят, че ВСС вече е взел решение на 31 октомври тази година, с което приема, че трябва да се назначи независима експертиза с експерти от БАН или други държавни институции на двата продукта за разпределение.

"Без участието на независими експерти в диагностицирането и отстраняването на проблемите на системите за случайно разпределение на делата е невъзможно да се гарантира тяхната сигурност. Продължаващата защита на "Лоу Чойс" (една система за разпределение на делата - бел.ред.) и препятстването на независима експертиза всяват силно съмнение в наличието на воля за реално гарантиране на случайността на разпределение на делата", се казва в писмото на шестте организации.

В него се казва още, че в повечето случаи ВСС по никакъв начин не е показвал, че се съобразява или взема под внимание становищата на Гражданския съвет, който има за цел да подпомага неговата дейност.

"Отношението към изразените от Гражданския съвет позиции по изключително важния въпрос за случайното разпределение на делата е поредното доказателство за това. Развитието и последващите действия на ВСС по този важен проблем ще покажат дали съществуването на Гражданския съвет е от значение или е по-добре да преосмислим участието си в него", заявяват организациите. Те са Съюз на съдиите в България, Български адвокати за правата на човека, Български институт за правни инициативи,Сефита, Институт за развитие на публичната среда и Център на НПО – Разград.

_______________

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
На фокус
                               
Проектът "Ефективни форми на гражданското участие в процеса на взимане на решения и контрол върху управлението" има за цел да фокусира вниманието върху обществените съвети като форма на гражданско участие в управлението.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟На фокус“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Ако сте гражданска организация и участвате в обществен съвет, имате преки впечатления и предложения, които искате да споделите, свържете се с нас тук.

Още от На фокус

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?