Ако се приеме проектът на Министерството на правосъдието

Гражданските организации ще се регистрират в Агенцията по вписванията

Снимка: БГНЕС

Регистрацията на неправителствените организации (НПО) да се извършва от Агенцията по вписванията, предвижда проектът за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, изготвен от Министерството на правосъдието. Другата по-голяма промяна е предложението към Министерския съвет да се създаде Съвет за развитие на гражданското общество.

В момента гражданските организации се регистрират в съдилищата по адрес. После техните данни се изпращат в специален регистър, който се поддържа в Министерството на правосъдието. Практиката обаче показа, че това е муден и много по-скъп процес, отколкото регистрацията на фирмите към Търговския регистър, например. Често промените по партидите на НПО в съда не се изпращат навреме в министерството и там информацията става неактуална.

Този режим създаваше и противоречива съдебна практика при регистрацията на гражданските организации в различните окръжни съдилища. Освен това процедурата по регистрация в съдилищата не гарантира достатъчна публичност и прозрачност на организациите, смятат от правосъдното министерство.

"Това положение не съответства на съществуващото положение, при което търговските дружества са активен и значим участник в гражданския оборот, докато при неправителствените организации материалният интерес обикновено е нисък или почти отсъства при повечето организации. От тази перспектива, по-високата административна тежест за тях е неоправдана", се казва в мотивите към проекта.

Положителен ефект ще бъде и разтоварването на съдилищата от дела с ниска правна сложност, което от своя страна ще позволи насочване на ресурси към исковите производства. Проектът предвижда пререгистрацията да е приключила до края на 2018 година. Държавна такса няма да се дължи.

Отделно се предлага и създаването на Съвет за развитие на гражданското общество. В него ще участват представители на изпълнителната власт и на гражданското общество. Представителите на неправителствения сектор ще имат мнозинство в съвета и ще получат мандат от 3 години.

Представителите на тези организации ще се избират при прозрачна и състезателна процедура, обещават от министерството. При избора на членове ще се вземат предвид опитът им в осъществяване на дейности в обществена полза, професионалният опит на номинирания за член и получената подкрепа от други организации.

Съветът ще дава становища по проекти на нормативни актове и стратегически документи, които се отнасят до дейността на гражданските организации.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?