Групата "Стара планина холд" ще раздаде 22 млн. лв. дивидент

Групата "Стара планина холд" ще раздаде 22 млн. лв. дивидент

"Стара планина холд" АД и свързаните с него дружества ще раздадат 22 млн. лв. дивидент за 2018 г.

Стара планина холд" е единствената българска публична холдингова компания, която е изплащала дивидент за всяка година от дейността си. Брутната сума, заделена за акционерите ѝ през този период е в размер на 21 млн. лева, става ясно от разчетите на дружеството, цитирани от в. "Банкеръ".

За миналата година мениджърите на "Стара планина холд" предлагат от печалбата да се изплатят 5 042 747 лв. като дивидент или по 0.242 лв. на акция. Ако общото събрание гласува предложената сума, то това ще поредна година с повишение - този път с 6.1%, спрямо 2017 г., става ясно от разчетите на компанията.

Брутният дивидент, изплатен от предприятията от групата на бившия приватизационен фонд за 21 финансови години, е в размер на 126 млн. лева.

По данни от "Централен депозитар" АД към 30 юни 2018 година "Стара планина холд" АД има 22 436 акционери, от които 68 юридически лица. Индивидуални инвеститори притежават 38.4% от капитала на дружеството, а юридическите лица - 61.6%, като 17.9% от акциите е притежание на пенсионни фондове. Общо 22.3% от капитала е притежание на чуждестранни инвеститори.

Дъщерните дружества също редовно разпределят част от печалбата си. Повишение на дивидента могат да очакват и акционерите на "М+С Хидравлик". Ръководството на "Стара планина холд" предлага на съвета на директорите на фирмата да разпределят 11 829 960 лв. или по 0.30 лв. за един брой спрямо 0.295 лв. година по-рано, пише още "Банкеръ".

Предложението за "Хидравлични елементи и системи" е за изплащане на 4 730 375.52 лв. или по 0.26 лв. на акция при 0.22 лв. за 2017 г. Това е повишение от над 18 на сто.

При производителя на акумулатори "Елхим-Искра" АД ще се гласува за общ дивидент от 403 528.00 лв. (0.016 лв. на акция). Общото събрание на козметичната фирма "Българска роза" АД ще обсъжда предложението за разпределение на 428 078.40 лв. сред акционерите или по 0.08 лв. за един брой.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?