Хотелите ще защитават звездите си на всеки пет години

Хотели, мотели, хижи, ресторанти и барове, както и туроператорите вече ще получават срочна категория – за пет години. Това предвижда проектът за нов Закона за туризма, гласуван от Министерски съвет в сряда.

Законът предвижда още да бъде разширен кръгът на обектите, подлежащи на категоризация. В същото време се предвижда да отпадне категоризирането на ски пистите и плажовете.

Това не означава, че техните концесионери или наематели ще бъдат освободени от задължения да полагат грижи и да осигуряват тяхното безопасно ползване. В новия проект е предвиден уведомителен режим за предоставяне на кетъринг услуги.

Вече ще може да се сключва по електронен път договор за организирано туристически пътуване с обща цена, става възможно и издаването на електронен туристически ваучер и електронна резервационна бланка.

В момента договорът за организирано пътуване се сключва в писмена форма и екземпляр от него се предоставя на потребителя. За целта всеки човек трябва да посети офиса на съответния оператор.

С проекта се въвежда и туристическо райониране на страната. Целта е да се формират регионални туристически продукти, които да се рекламират и популяризират със своите специфики.

Споделяне

Още от Бизнес