Храните от една марка в ЕС имат еднакво качество, дори и при различен състав

Двойният стандарт е само при съдържанието, сочи проучване на ЕС на 1400 продукта в 19 държави

Храните от една марка в ЕС имат еднакво качество, дори и при различен състав

Макар и близо една трета от еднаквите марки храни в Европа да иматразличен състав в някои отразличните страни на Евросъюза, тяхното качество е еднакво. Това установи общоевропейско проучване на едни и същи марки на 1400 хранителни продукта в 19 членки на ЕС, сред които и България. Изследването е разкрило двойни стандарти в производството им и в западноевропейски, и в източноевропейски държави, но само по отношение на съдържанието, не и по качество, обявиха от Европейската комисия в понеделник.

Тестовете за състава на изследваните продукти са били извършени от Съвместния изследователски център – службата за научни дейности и познания към Еврокомисията. Обработени са били 1380 проби от 128 различни хранителни продукта от 19 държави от ЕС, сред които и България..

Резултатите сочат, че само 23% от проучените храни са имали еднакви опаковки и идентично съдържание. При 27% от марките е установено, че в различните държави се предлагат с различен състав и различни опаковки за съответните пазари. Девет процента от продуктите, представени като еднакви в целия ЕС, са имали еднакви опаковки в целия Евросъюз, но различно съдържание.

Не са били забелязани последователни географски тенденции.  А и откритите разлики в състава, открити в тестваните продукти, не означават непременно разлики в качеството, отбелязват от ЕК.

"Някои европейци смятат, че марковите хранителни продукти, които купуват, са с различно, може би по-лошо качество, в сравнение с тези, които се предлагат на друго място. Комисията призова нашите учени да помогнат за извършването на обективна оценка на тези различия в рамките на единния пазар", коментира Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, отговарящ за Съвместния изследователски център.

"Резултатите са смесени – радвам се, че не бяха открити доказателства за разделение Изток – Запад по отношение на състава на марковите хранителни продукти, но в същото време у мен буди притеснение фактът, че една трета от тестваните продукти се продават под еднаква или сходна марка, но имат различен състав, допълни той..

"На европейския единен пазар не може да има двойни стандарти. С новите закони за санкциониране на разликите в качеството на храните и засилване на правомощията на органите за защита на потребителите разполагаме с необходимите инструменти за прекратяване на тази практика. Европейските потребители ще могат да пазаруват напълно спокойни, че купуват това, което виждат", допълни комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова.

В съобщението на комисията се припомня, че вече са предприети мерки на общностно ниво срещу двойния стандарт при храните. В одобрения наскоро Нов търговски механизъм за потребителите е изяснено кога наличието на разлика в качеството на продукти е заблуждаваща практика. Приета е обща методика за тестване на хранителните продукти, която ще позволи да се анализира всеки отделен случай дали са налице заблуждаващи практики.

В допълнение към предприетите действия, в понеделник от Брюксел обявиха, че заделят от евробюджета 1.26 млн. евро за укрепване на капацитета на потребителските организации да тестват продукти и идентифицират потенциално заблуждаващи практики. Крайният срок за участие е 6 ноември 2019 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?