Хранителната индустрия се обяви срещу промени във фискалния контрол

Радосвет Радев

Браншови организации от хранително-питейната индустрия, които са част от Българската стопанска камара, се обявиха против промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Измененията, които са подготвени от финансовото министерство, предвиждат промяна в декларирането на стоки с висок фискален риск, които в момента са подложени на фискален контрол от страна на Националната агенция за приходите (НАП).

"Предвиденият нов режим на допълнително предварително електронно деклариране на всеки отделен превоз на бързооборотни стоки с висок фискален риск не е подложен на задълбочена оценка на въздействие за всички очаквани значими негативни последици", пише в отворено писмо до институциите изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев.

Според камарата промените ще доведат до сериозна допълнителна административна тежест, подновяване на софтуера, назначаване на допълнителни служители с е-компетенции в нощен режим на работа, възпрепятстване на работата в случаите на извънредни доставки. Бизнесът се притеснява още, че може да се стигне до неизпълнение на поръчки, загуба на клиенти и до изземване на стоки от властите при технически грешки.

Според хранително-питейната индустрия негативните ефекти на промяната ще са значителни. "Всички продавачи/купувачи стават потенциални нарушители, доколкото в значителна част от случаите натоварването на стоките системно се отклонява от заявките, поради недостиг на стока (асортимент и опаковки), грешки при товарене, промени в заявките и превозното средство, и др.", посочва Радосвет Радев. Има опасност от заобикаляне на закона и преминаване в сивия сектор.

Споделяне

Още от Бизнес