И осмокласниците ще взимат стипендии за успех

Учениците в осми клас също ще могат да получават стипендии за успех. В сряда одобри нови правила за отпускане на стипендии на учениците. Според тях стимули се получават след завършено основно образование, което по закон става след приключване на седми клас.

Стипендиите се отпускат всеки месец, а размерът им се определя от училищата. Минималната сума е 21 лева, а таванът беше увеличен от правителството от 50 на 60 лева.

За осигуряване на стипендии на учениците от осми клас на общинските училища през 2017 г. правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер на 1.28 млн. лева.

Според новите правила стипендии ще могат да получават и възпитаниците на частните училища, както и учениците, обучаващи се в комбинирана форма и в обучение чрез работа (т. нар. дуална система).

Дава се равна възможност и на ученици със специални образователни потребности, които са завършили седми клас с удостоверение и са продължили обучението си в класовете от първи гимназиален етап, също да получават стипендии.

Възможността учениците-чужденци да получават стипендии се запазва, като се дава право и на търсещи или получили международна закрила в страната, или получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в нея също да получават стипендии.

Учениците с трайни увреждания и учениците без родители или с един родител, които получават стипендия поради тези обстоятелства, ще имат право да бъдат стимулирани и при постигнати образователни резултати. В случай на класиране и за тази стипендия, те ще имат право да получават и 50% от стойността ѝ.

Децата, настанени във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати, е предвидено да получават за лични нужди по 33 лева месечно на ученик по аналогия с джобните разходи, които се полагат на децата, настанени в специализираните институции.

На заседанието си в сряда правителството отпусна 24 705 лева за стипендиите за третото тримесечие на 2017 г. на 41 ученици с високи постижения в областта на спорта.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?