И ВКС отказа регистрация на "Нормална държава" на Георги Кадиев

Снимка: БГНЕС

Върховният касационен съд (ВКС) окончателно отказа регистрация на партия "Нормална държава" на бившия член на БСП Георги Кадиев. В края на ноември 2016 г. Софийският градски съд пръв отказа да впише формацията в регистъра на политическите партии с аргумента, че в устава не са вписани целите на политическата партия, каквото е изискването на Закона за политическите партии.

С решение от понеделник съдиите Татяна Върбанова, Боян Балевски и Петя Хорозова от ВКС потвърждават извода на колегите си от долната съдебна инстанция, че "Нормална държава" не е посочила ясно целите си, както и начините за тяхното постигане, съобщава defakto.bg.

Решението им е окончателно и формацията на Кадиев няма да може да участва в предстоящите на 26 март избори.

Партията бе учредена на 12 юни 2016 г.

Според мотивите в решението на ВКС: "Относно самото съдържание на този устав, императивната разпоредба на чл.14 ал.1, т.3 от Закона за политическите партии изисква ясно разписани в устава цели, които партията си поставя и начини за постигането им и които ще я отграничат от останалите съществуващи политически партии в страната и ще формират нейния автентичен облик. В този смисъл и общите формулировки на текстовете в чл.2 и чл.5 от устава, на които се позовава жалбоподателят за целите на партията: отстояване на принципите на законност, свобода, справедливост и морал, екология и просперитет, които ще се постигнат чрез демократични методи и средства и при спазване на върховенството на Конституцията на РБ и нейните закони, са недостатъчни, за да се приеме, че изискването на закона за ясно и детайлно разписани в устава цели на новоучредената политическа партия и начини за достигането им е спазено".

Освен това върховните магистрати посочват, че за да е законно учредителното събрание за образуване на политическа партия трябва да присъстват най-малко 500 граждани с избирателни права, подписали декларации, че приемат основните принципи и цели на политическата партия и че не членуват в друга политическа партия. Декларацията за индивидуално членство е по образец, утвърден от инициативния комитет, като законът не поставя изрично изискване декларациите да са с дата. Независимо от това законът предписва, че декларацията за индивидуално членство следва да се попълни и подпише саморъчно преди провеждане на учредителното събрание.

Законността на учредителното събрание се определя не само от броя на присъстващите учредители, но и от притежаваните от тях качества – българско гражданство, избирателни права, липса на членство в друга политическа партия и от изразената лична воля за членство и приемане на основните принципи и цели на политическата партия. Така според ВКС законодателно е въведен краен срок, до изтичането на който декларациите трябва да бъдат подписани от учредителите - провеждането на учредително събрание. Изпълнението на това условие обаче остава недоказано от подалите искането за регистрация на партия.

Споделяне

Още от България