Има 11 кандидата за Варненската корабостроителница

Министърът на транспорта и съобщенията Пламен Петров обави, че въпреки тежките условия вече има 11 кандидат-купувача за Варненската корабостроителница.

Той очаква да се проведе една конкурентна процедура, с голям интерес. Досега интерес са проявили германска фирма от областта на корабостроенето, компани от Ирландия, Гърция, Украйна и консорциум от Великобритания и Гърция.

Вчера от "АКБ Корпорация" заявиха, че ще подадат оферта за Варненска корабостроителница. Председателят на Надзорния съвет на АКБ Николай Банев потвърди, че ще бъде създаден консорциум с иранската фирма "Ираниън шипинг лайн".

За 75% от активите на Варненска корабостроителница е поставена минимална цена от около 25 млн.лв. При търга за активите на корабостроителницата БМФ спечели в конкуренция с "Еврометал" при цена от 35.5 млн.лв.

Партньорът на параходството ще има заложени акции в размер на 26 процента в централния депозитар. Този ход се прави, за да се гарантират редица дейности, очаквани от потенциалния инвеститор, защото целта е корабостроителницата да запази основния си предмет на дейност.

Ако през първите 3 години корабостроителницата не успее да извърши продажби от основна дейност - средно 40 млн. долара или общо 120 млн. долара, инвеститорът ще загуби 26-те процента от акциите, а БМФ ще ги усвои извънсъдебно.

Още от Бизнес