Industry Watch прогнозира запазване на растежа през 2006

Запазване на икономическия растеж през 2006 г. на подобни нива на миналогодишните прогнозират анализаторите от Industry Watch. Новите прогнозни данни за 2006 г. показват леко увеличаване на оптимизма на макроикономистите, които предвиждат ръста на икономиката да бъде 5.3% средно (което е повече от предишната прогноза от 5.1%).

През тази година икономистите очакват инфлация от близо 7% (средногодишно). Това приемаме като нормално в година на значими административни промени на потребителските цени – увеличение на акцизните данъци и вероятно увеличение на цената електричеството.

Инвестициите ще запазят динамичния си растеж – около 15% годишно през тази и следващата година. Все пак трябва да припомним, че това е онази част от икономиката, която традиционно има най-неравномерна и непредвидима динамика. Това е отразено и в очакванията на икономистите за ръста на капиталите, които се колебаят между 13% и 18% за 2007 г.

Другият очакван фактор за запазване на икономическия растеж е динамиката на износа. Въпреки че очакваме увеличаване на търговския дефицит, износът ще продължи да расте с двуцифрени темпове.

Прогнозите за следващата година трябва да се използват с повишено внимание при инвестиционни решения. 2007 г. е особено трудна за прогнозиране поради растяща политическа непредвидимост. Успоредно с това ефектите от членството (или забавянето му) на България в ЕС остават трудни за макроикономическа оценка.

 

2006

2007

Индикатори (реален ръст в %)

средна

мин

Макс

средна

мин

макс

Брутен вътрешен продукт

5.3 (5.1)

             4.7

             5.9

             5.7

             4.9

             6.4

Потребителски цени (средногодишно)

6.8 (5.8)

             6.2

             7.5

             5.0

             4.2

             5.8

Крайно потребление

6.3 (5.0)

             5.4

             7.3

             6.2

             5.2

             7.3

Бруто капиталообразуване *

14.5 (11.5)

          12.2

          16.8

          15.2

          12.8

          17.6

Износ на стоки и услуги

10.4 (10.7)

             8.6

          12.3

          11.6

             9.8

          13.4

Внос на стоки и услуги

13.4 (11.5)

          11.5

          15.2

          13.6

          11.4

          15.8

В скоби са дадени прогнозите, направени през октомври 2005 г.

* Вкл. изменение на запасите.

Споделяне

Още от Бизнес