Иновативни фирми и организации получават достъп до 126 млн. евро за е-услуги

Иновативни фирми и организации получават достъп до 126 млн. евро за е-услуги

Компании от областта на информационните и комуникационни технологии, университети, болници, библиотеки и държавна и местна администрация ще може да се кооперират с подобни на тях организации от други държави от Европейския съюз или асоциирани членки и заедно да кандидатстват за 125.7 млн. евро за предоставяне на публични електронни услуги и цифрово съдържание. Това съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения в сряда, когато бе представена новата конкурсна сесия на европейската подкрепа за ИКТ-политики от Рамковата програма “Конкурентоспособност и иновации” на Европейската общност за периода 2007-2013 г.

 

Така иновативните фирми, организации и администрации от различни страни на ЕС, Хърватска, Сърбия, Турция, Черна Гора, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн могат да разработят съвместни проекти и да ги внесат за разглеждане в Европейската комисия до 14 май 2013 година. Пълна информация за дейностите, които ще се финансират, могат да се намерят на сайта на програмата.

 

Проектите ще се оценяват до юни 2013 г., преговорите за финансиране ще започнат от септември, одобрените проекти трябва да стартират от декември 2013 г.

 

За електронно здравеопазване, увеличаване правата на пациентите и иновации, подпомагащи възрастните хора, са предвидени 39 млн. евро. 36 млн. евро ще се предоставят за цифровизирани библиотеки, публични електронни бази с географски, научни и културни данни. Бюджет от 32.5 млн. евро е предвиден за електронни обществени услуги, базирани на облачните технологии и интелигентни градове. С 11.2 млн. евро ще се подкрепят проекти за ускоряване на трансфера на приложения и услуги на общоевропейския пазар.За борба с кибер атаките срещу интернет страници на компании и организации и защита на техните потребители са отделени 7 млн. евро.

 

Големи проекти на стойност от 5 до 10 млн. евро за оперативно съвместими електронни услуги в страните от ЕС ще могат да искат до 50 процента еврофинансиране. Кандидатите трябва да са най-малко 6 национални администрации от страни членки или асоциирани държави или упълномощени от тях центрове за компетентност.

 

За предлагане на иновативни услуги може да кандидатстват минимум 4 юридически лица от 4 различни страни членки на ЕС или асоциирани държави с проекти за 2 до 3 млн. евро, от които ЕС ще даде половината.

 

За обмяна на добри практики в областта на информационните и комуникационни технологии могат да участват организации от поне 7 държави като всяка създадена от тях мрежа ще се финансира годишно с 300 до 500 хил. евро чрез твърди суми за всички участници.

 

Създаването на цифрови библиотеки между поне седем организации от също толкова членки или асоциирани държави от ЕС ще се финансира с между 3 и 5 млн. евро, като Европа поема 80 процента от разходите.

 

Транснационални групи от публични, включително частни институции от различни държави членки на ЕС или асоциирани страни, ще могат да провеждат заедно обществена поръчка за едно или повече иновативни решения и ще могат да получат до 5 млн. евро за проект. 10 млн. евро са предвидени за трансгранични обществени поръчки за електронното здравеопазване и подобряване услугите за пациентите и живота на възрастните хора.

Споделяне

Още от Европа