Интернет общество предлага на Калчев да смени софтуера на администрацията

Интернет общество в България ще предложи на министъра на държавната администрация Димитър Калчев да не фиксира използването на лицензионния софтуер Windows, а да остави възможност за операционни системи с отворен код, каквато е Linux. Софтуерните продукти с отворен код са безплатни и дават свобода на потребителите или на програмистите да го променят в зависимост от собствените си нужди. Това каза Вени Марковски на кръгла маса за държавната политика в областта на софтуера, на която участваха Красен Станчев, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика, и представители на Linux общество в България.

Типичен пример за отворена операционна система е Linux, но според Марковски използването ѝ не е атака срещу Microsoft, а опит да се избегне обвързването с лицензионния тип договор.

Интернет общество ще настоява, когато на 16 август започва търг в Народното събрание за покупка на 130 PC, в документите за търга да не се конкретизира използваният софтуер. Според Марковски, ако в условията за търга пише, че софтуерът трябва да е MS Windows 2000, е ясно, че Linux не може да участва и така държавата ще плати неколкостотин хиляди долара повече. Необходимо е да се даде възможност на различни компании да участват в този търг, смята Марковски.

При софтуерния продукт с отворен код достъпът до изходния код на програмите е лесен, като всеки може да изменя и разпространява свободно софтуера. Системата е изключително сигурна, защото няма зависимост само от един производител, както става при проектите със затворен код, където единствено производителят може да поправя софтуерни грешки.

С отворения код се използва софтуер, който е алтернативен на съществуващите до момента. Целта е да се спестят пари на държавата, които вместо да се дават за купуване на софтуер, може да се дават за обучение, за преквалификация или за купуване на нов софтуер. Операционната система Linux е безплатна, както и пакетът Star office. Потребителят трябва да заплати само инсталирането на продуктите, но това ще е десетки пъти по-малко, ако се купи самия софтуер, обясни Марковски.

Според Красен Станчев износът на софтуер трябва да се признае като износ на стока, за да може фирмите производителки да си приспадат ДДС, което те плащат в България. Трябва да се създаде възможност да се приспадат 20 на сто ДДС, защото когато една фирма произвежда даден софтуер, тя плаща 20 на сто. Когато обаче изнася софтуера навън, тя не си получава обратно 20-те процента по смисъла на сега действащите разпоредби от закона за ДДС.

Според Вени Марковски, когато се използва системата "отворен код" парите за държавно обучение остават в България, а в случая, когато се купува лицензионен софтуеър от чужбина, те напускат страната.

Софтуерът с отворен код вече е популярен в България, като например Интернетът се доставя чрез тази система. Голяма част от Linux и продуктите за него вече са преведени на български език. Според Вени Марковски в закона за защита на потребителите производителите и вносителите на софтуер са длъжни да предлагат софтуер с версии на български език при поискване от потребителя.

Още от Бизнес

Кой според вас стои зад решението за отстраняване на Силвия Великова?