Инвестиционното министерство се запасява със сглобяеми къщи

Пише се нов жилищен кодекс за малцинствата, въвежда се 3D проектиране

Иван Данов. Сн: БГНЕС

Министерството на инвестиционното проектиране ще прави фонд от сглобяеми жилища, който да се ползва при аварии или природни бедствия. Ведомството на министър Иван Данов ще пише още нов жилищен кодекс за малцинствата и ще въвежда 3D проектирането за да пести средства. Това стана ясно от представянето на отчета за свършеното на министър Иван Данов.

Одобрени са проекти за 134 млн. лв.

Новото Министерство на инвестиционното проектиране е одобрило досега проекти за над 134.3 млн. лева на пет общини, отчете Данов. По думите му това ще доведе до откриване на нови работни места, максимално усвояване на европейските средства и ще помогне за по-бързо съживяване на икономиката.

Към настоящия момент 7 общини са представили инвестиционни проекти за одобрение и издаване на разрешения за строеж, като на пет от тях е дадена зелена светлина. Общините Несебър, Стамболийски, Кърджали, Казанлък, Нови пазар и Бяла са подали документи за водни проекти, а Варна - за депото за отпадъци. Всички се финансират по оперативна програма "Околна среда".

Намаляването на регулаторната тежест в инвестиционния процес е първостепенната задача на министерството, каза Данов. Той посочи, че в ход е изготвянето на промени в Закон за устройство на територията (ЗУТ).

Общите устройствени планове на общините

Приемането на общите устройствени планове на общините е втората по важност задача за министър Данов. По думите му, според евроизискванията, за да се финансират обществено значими проекти трябва да има готови такива планове.

Към момента една четвърт от 264-те общини у нас имат такива планове, отчете Данов. По думите му за останалите трябва да се намерят пари, за да бъдат изработени.

По-големият процент от тези планове се нуждаят от малко средства за завършване и към тях ще се насочи приоритетно финансирането, каза Данов. Той допълни, че ведомството му щепомогне на общините да потърсят банки, които биха имали желание да кредитират изготвянето на такива планове.

Агенцията по кадастъра с електронен регистър

Към Агенцията по геодезия и кадастър ще се създаде електронен регистър и цифров архив на съществуващите географски, картографски и кадастрални данни, каза Данов. По думите му ще се разработи и специализиран софтуер за управление на процеса – така наречените “смарт” технологии (Smart Geospatial Technologies) за интегрирано събиране, натрупване, архивиране и обработка на данни на цифровия архив на Геокартфонда. Това е част от идеята за т.нар. електронно правителство, допълни Данов. По думите му това е и начин да се гарантира и защити собствеността на гражданите.

Предвидени са целево допълнителни 10 млн. лв., които да послужат за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за нови територии през следващата година, каза още Данов.

През 2014 г. ще започне създаването на кадастрална карта за последните осем района на София - Слатина, Подуяне, Илинден, Изгрев, Красно село, Възраждане, Лозенец и Триадица, за землищата на 13 общински центрове и за други 27 населени места.

Въвежда се 3D проектиране

Планира се въвеждането на нов стандарт в проектирането до две години. Това е т.нар 3D building info models, който намалява до 25% фактора на грешки в проектирането, каза Данов. Освен това количествените изчисления са точни, а сроковете за реализация на проектите се съкращават, допълни министърът. По думите му при преминаването към този метод проектите няма да се оскъпят.

От 1 януари предстои поне частично приемането на еврокодовете за строителните инженери, каза Данов.

Фонд от сглобяеми къщи

Предстои създаването на фонд от сглобяеми жилища, които да бъдат лесни за транспортиране при аварии или природни бедствия, за да може бързо да се осигури подслон за нуждаещите се, каза Данов.

В ход са и дейности по проучване и изграждане на нова материална база за социални жилища, включително и по въпросите, свързани с малцинствените групи, както и изработването на нов "Жилищен кодекс", допълни министърът на инвестиционното проектиране.

Споделяне

Още от Бизнес

Кой е най-добрият вариант след падането на кабинета "Петков"?