ИТ секторът иска незабавен отказ от избирателното сваляне на ДДС

ИТ секторът иска незабавен отказ от избирателното сваляне на ДДС

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) следи с нарастващо безпокойство дискусиите около намаляването на ДДС на 9% за ресторантьорския бранш и за книгите и смята тази мярка за опасен прецедент без никакви гарантирани ползи за крайния потребител, казаха от организацията.

Тя е разтревожена от риска стандартната ДДС да се вдигне на 24% или данък печалба - на 18%, за за да се компенсират загубите в бюджета от договорката с ресторантьорския бранш.

"Изразяваме категорично несъгласие с увеличаване на данъчната и административна тежест върху софтуерния бизнес, както и върху всички други работещи и прозрачни сектори на икономиката. Недопустимо е те да платят цената на мерките за справяне с кризата, причинена от Covid-19. Валящите отвсякъде предложения за намаляване на ДДС на най-пострадалите сектори са стихийни, недомислени, няма оценка на въздействието на подобни мерки, те превръщат почтения бизнес в заложник на сивата икономика, нарушават принципа на равнопоставеност, влошават бизнес климата в страната и излъчват негативен сигнал към чуждестранните инвеститори и партньори", посочват от асоциацията.

Според ИТ сектора е крайно време държавата да помисли не само за оцеляване на най-засегнатите сектори, но и за тези, които осигуряват растежа и ще издърпат българската икономика напред. По данни от 2019 г. софтуерната индустрия осигурява над 3% от БВП на страната и допринася за развитието на икономиката с над 4 млрд. лв. годишен приход.

Асоциацията настоява пред правителството за "незабавен отказ от избирателно намаляване на ДДС като социална мярка и недопускане на увеличаване на други преки и косвени данъци за работещите бизнеси". Тя иска още софтуерната индустрия да се счита за стратегически важен отрасъл на икономиката. Настоява и да се преосмисли политиката на намаляване на държавния прием в ИТ специалности в университетите.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес