Изпълнителна агенция ще контролира трансплантациите, реши парламентът

Изпълнителна агенция по трансплантация към министъра на здравеопазването ще координира и контролира дейностите по трансплантациите в лечебните заведения. Това реши днес Народното събрание с приемането на второ четене на текстове от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, съобщи БТА.

Депутатите записаха, че човешките органи, тъкани и клетки не могат да бъдат предмет на възмездна сделка. Парламентът забрани рекламата за наличие на органи, тъкани или клетки с цел търсене на материална изгода, както и предлагането на материална облага с цел осигуряване на органи, тъкани и клетки.

Разпространяването на данни, позволяващи идентификация на донора или реципиента също е забранено.

Изпълнителна агенция по трансплантация ще предлага на здравния министър медицински стандарти за трансплантация на органи, тъкани и клетки, както и медицински критерии за подбор на донори и реципиенти. Тя ще организира международния обмен на органи, тъкани и клетки, ще разпределя осигурените за трансплантация органи и ще контролира разпределението на тъканите и клетките, прие Народното събрание.

Агенцията ще регистрира, съхранява и анализира информацията за данните на донора, здравословното състояние на реципиента и страничните явления, свързани с трансплантацията.

Народните представители приеха да бъде създадена Етична комисия по трансплантация към Министерския съвет. В нея задължително ще трябва да има лекари, психолози, теолози и юристи, като съставът на комисията ще се определя от Министерския съвет по предложение на здравния министър за срок от 5 години. Предвидено е Етичната комисия да дава становища по етични въпроси в областта на трансплантацията.

Дейностите по трансплантацията се финансират със средства от държавния бюджет, от Националната здравноосигурителна каса и от дружества за доброволно здравно осигуряване, реши парламентът. Министерството на здравеопазването ще финансира вземането на органи с цел присаждане, присаждането на органи, продължаващо лечение в следтрансплантационния период, вземане и присаждане на тъкани и клетки за лечение на определени в наредба заболявания, образованието, науката и квалификацията в областта на трансплантацията и други дейности на националната система за трансплантация.

Трансплантация да се извършва при условия, които гарантират равни права на нуждаещи се от трансплантация пациенти, както и защита на човешките права и свободи на действителните и потенциалните донори и реципиенти, записаха народните представители. Тя ще се осъществява само когато други методи на лечение са с по-малка ефективност или не са приложими.

Не са предмет на закона кръводаряването, преливането на кръв и кръвни продукти, трансплантацията на репродуктивни органи и тъкани, както и осигуряването, ползването и съхраняването на ембриони, яйцеклетки и сперматозоиди, автотрансплантацията и имплантацията на изкуствени тъкани и органи, прие Народното събрание.

Упрекнаха син депутат, че бойкотира научния прогрес

Депутатите не приеха предложението на Лъчезар Тошев /ОДС/ в закона да бъде записано, че се забранява клонирането на човешки ембриони с цел донорство на тъкани, органи и клетки. Председателят на парламентарната здравна комисия Атанас Щерев каза, че предложението би имало смисъл ако с него се е забранявало клонирането с цел възпроизвеждане на човешко същество. Според него клонирането е по-широко понятие, отколкото го възприема Лъчезар Тошев. То е разнообразна технология, която е част от науката, добави Щерев.

Парламентът реши животински органи, тъкани и клетки да могат да се използват за трансплантация при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването. Лъчезар Тошев предложи този текст да отпадне, защото с него се приема, че могат да се присаждат на хора животински органи, тъкани и клетки, а по този въпрос учените нямат единно становище.

Атанас Щерев отговори, че такива трансплантации се извършват отдавна и не бива да се забраняват утвърдени в медицинската практика методики. Според Пламен Кенаров от НИЕ Тошев препоръчва виждането на католическата църква и иска да спре биотехнологичните процеси в България.

Не се допуска вземането на органи за трансплантация от лице до 18- годишна възраст. Вземането на самовъзстановяващи се тъкани от лица под 18-годишна възраст се извършва само когато трансплантацията е предназначена за съпруг, брат или сестра, син или дъщеря и при условие, че няма подходящ донор над тази възраст и че трансплантацията е животоспасяваща, решиха още депутатите. Реципиентът обаче трябва да е включен в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация и да е издадено решение за трансплантацията от Етичната комисия по трансплантация.

Вземането на органи, тъкани и клетки от жив донор се извършва само при условие, че не представлява опасност за живота му и е получено нотариално заверено писмено съгласие от него, след като предварително са му обяснени рисковете, които поема, записаха депутатите.

Народните представители решиха, че донор може да бъде само лице, което е съпруг или роднина на реципиента по права или по съребрена линия до четвърта степен, включително при родство, възникнало въз основа на осиновяване, но не по-рано от три години от осиновяването.

Споделяне

Още от България

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?