Кабинетът одобри проектозакон за защита на търговската тайна

Кабинетът одобри проектозакон за защита на търговската тайна

Правителството одобри в четвъртък проектозакон за защита на търговската тайна.

Документът е изготвен във връзка с изпълнение на ангажиментите на България като държава член на Европейския съюз и цели привеждане на действащата в страната правна закрила на търговските тайни в съответствие с изискванията на еврозаконодателството.

Търговските тайни са една от най-често използваните от предприятията форми на защита на интелектуални продукти и иновационно ноу-хау. В същото време са най-слабо защитените от съществуващата правна рамка на ЕС срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване от други страни.

Споделяне

Още от Бизнес