Кабинетът одобри сделката с CEZ за последните три ЕРП-та

Правителството одобри проект на приватизационен договор за продажбата на 67% от капитала на Електроразпределение София област, Столично и Плевен. Трите дружества са обособени в пакет "Западна България". На 15 юли Министерският съвет определи за купувач чешката компания CEZ a.s. Предлаганата цена е 281, 5 млн. евро.

В деня на подписване на приватизационния договор купувачът ще депозира в доверителна сметка сума, не по-малка от 20% от покупната цена - 56 300 000 евро. Заплащането на цялата покупна цена е условие за прехвърляне на правото на собственост върху продаваните акции. До 31 декември 2008 г. купувачът се задължава да не прехвърля правото на собственост върху тях , както и да не допуска промени в акционерната структура на дружествата, в резултата на които трети лица да придобиват акционерно участие в капитала им.

"Покупката на разпределителните дружества в България е най-голямата чуждестранна инвестиция, която CEZ е правила до момента, поради което ние се отнасяме изключително сериозно към нея", заяви по повод решението на МС Владимир Шмалц, директор "Сливания и придобивания" в CEZ. "Уверени сме, че като бъдещи собственици на ЕРП Столично, ЕРП София-Област и ЕРП Плевен ще създадем ползи както за крайните потребители на електроенергия, така и за българския енергиен сектор и икономика на страната като цяло", допълни той.

По думите на Шмалц скоро след подписването на приватизационния договор ще започне намаляване на загубите по преноса, повишаване на ефективността на дружествата и осигуряване на високо качество на услугите за крайните потребители.

"Успехът на CEZ в продажбата на българските разпределителни компании засилва интереса ни и към други приватизационни процедури в енергийния сектор на страната. Фактът, че CEZ е компания, която има опит както в разпределението, така и в производството на електроенергия, е предпоставка да следим внимателно развитието на процедурата за продажба на генериращи мощности в България и, ако експертите ни решат, да вземем участие в нея", каза още Шмалц.

Споделяне

Още от Бизнес