Кабинетът отпусна над 17.5 млн. лв. за развитие на средното образование

Девет национални програми за развитие на средното образование ще получат общо над 17.5 млн. лв. за подобряване на училищната база, за създаване на условия за столово хранене, закупуване на училищни автобуси, оптимизиране на вътрешната структура на учубните заведения и подобряване на квалификацията на преподавателите. това реши правителството на редовното си заседание в сряда.

Дейностите ще се финансират по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", чийто бюджет обаче е 17.1 млн. лв.

За повишаване квалификацията на учителите и осигуряване на материали за електронно обучение са предвидени 294 935 лв.

За продължаване на стратегията за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в българските училища ще бъдат предоставени 6.5 млн. лв.

1.85 млн. лв. са заделени за организирането на учениците в целодневно обучение с полуинтернатни групи, както и за ученически олимпиади и националните състезания по професионални направления.

Специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии ще се обнови с 2 млн. лв., част от които са за провеждане на практическо обучение на учениците в реална работна среда.

За осигуряване на допълнително обучение на учениците от I-IV клас, които изостават в процеса на обучение поради недостатъчно владеене на български език и слабо развити навици за учебен труд,са предвидени други 2 млн. лв.

Още 800 хил. лв. са предвидени за изграждане на рампи за ученици с увреждания, адаптиране на санитарни помещения, асансьори и платформи за техните нужди.

За изучаване на родния език от българите в чужбина и запазване на българското етнокултурно пространство зад граница ще бъдат предоставени 1.1 млн. лв.

3 млн. лв. пък ще отидат за увеличаване на броя на заместващите учители за да се постигане по-високо качество на средното образование, да се засилят механизмите за отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране на отсъствията на учениците.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?