Кабинетът прави от военни имоти индустриална зона

Седем имота на Министерството на отбраната в общините Карлово и Червен бряг, от които ведомството вече не се нуждае, влизат в капитала на сформираната "Национална компания Индустриални зони" (НКИЗ), реши кабинетът на заседанието си в четвъртък.

На тяхно място ще бъде изградена модерна индустриална зона, с което правителството се надява да привлече чуждестранни инвеститори, произвеждащи основно стоки за износ. Целта е намаляване на дефицита в търговското ни салдо и противодействие на икономическата криза.

Преде две седмици бе направена първата апортна вноска на държавни терени в дружеството – отново седем имота във Варненско.

Сегашните терени са пет в землището на с. Марино поле, община Карлово, и два - край с. Телиш, община Червен бряг.

Целта на кабинета е в рамките още на тази година да започне строителството на редица зони, посочиха от Министерски съвет.

Предвижда се индустриалните зони да бъдат част от активите на НКИЗ или да бъдат отделни дъщерни дружества, в които делът на държавата не може да бъде под 51 процента, а общините и частни лица могат да участват с инвестиции, земи, други капитали, но до 49 на сто от собствеността. Частни партньори ще могат да влизат в индустриалните зони с конкурс.

Предвижда се НКИЗ да бъде включена в т. нар. забранителен списък от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Споделяне

Още от Бизнес