Кабинетът прие спорните промени в митниците

Кабинетът прие спорните промени в митниците

Правителството одобри структурните промени в Агенция "Митници", които бяха приети с данъчните закони за 2019 г., но бяха изпратени на Конституционния съд от президента Румен Радев.

Агенция "Митници" вече ще се състои от Централно митническо управление и териториални дирекции, а не от самостоятелни митници, както досега. "Преструктурират се териториалните структури на управление в агенцията с цел по-добра координация, ръководство и контрол при осъществяване на основните функции на Агенция "Митници", постигане на по-голяма бързина в работните процеси и по-голяма ефикасност и ефективност при управлението на човешките ресурси в администрацията", посочват от правителствената пресслужба.

В Централното митническо управление ще има две главни дирекции - "Митническо разузнаване и разследване" и "Информационни системи и аналитична дейност", а териториалните структури ще са пет, по подобие на организацията на Националната агенция за приходите.

В резултат на преструктурирането ще се постигне оптимизиране на администрацията с отпадане на излишни структури, повишаване на ефективността на работа на митническите учреждения и оптимизиране на натовареността на митническите служители, твърди правителството. Като ефект от реформата се очаква и увеличаване на приходите.

Променени са и минималните изисквания за заемане на конкретни длъжности.

В края на ноември обаче президентът Румен Радев поиска да бъдат отменени структурните промени в Агенция "Митници". Според него е "конституционно неприемливо" предвиденото прекратяване на правоотношенията с висши държавни служители без предизвестие по преценка на директора на Агенция "Митници". Според Радев така се разклаща стабилността на държавната служба и се създават условия за политически зависимости. "Освобождаването "по преценка" е предпоставка за административен произвол, който е несъвместим с правовата държава", изтъкна държавният глава в мотивите си, с които прати законовите промени на Конституционния съд.

Споделяне

Още от Бизнес