Кабинетът прие стратегия за развитие на професионалното образование

Министерският съвет прие Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в България за периода 2015-2020 г., съобщи пресслужбата на кабинета.

Нейната цел е да стимулира обучението в професионалните гимназии, чиито ученици са намалели с 25 хиляди за последните 14 години, както и да се намалят отпадащите от училище младежи от социално слаби семейства. Очаква се новите мерки да позволят и на възрастни да получат квалификация по определена специалност в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение, за да се реализират на пазара на труда.

Обучението чрез работа се става в партньорство с колежи, центрове за професионално обучение и един или няколко работодатели. Така успоредно с подобряване на практическата подготовка, ще се постигне и повишаване на адаптивността и възможностите за заетост на обучаваните. Ще се усъвършенства и системата за признаване на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.

Ще се въведе кредитна система в професионалното образование за улесняването на трансфера, признаването и натрупването на индивидуални резултати от ученето, посочват от Министерския съвет.

Предвижда се и въвеждането на "защитени" професии.

Стратегията предвижда шест месеца след утвърждаването да се разработи План за изпълнението на дейностите по график, с посочване на институции, източници на финансиране и очаквани резултати. Този план ще се актуализира на всеки две години с отчитане на постигнатите резултати и при необходимост въвеждане на мерки за подобрение на изпълнението.

Споделяне

Още по темата

Още от България