Кабинетът прие закон за защита на свидетелите

Свидетелите и пострадалите при тежки престъпления или при поръчкови убийства ще получават статут на защитено лице в случай на реална опасност за живота им при показания по наказателни и съдебни дела. Това предвижда проектозаконът за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателно производство, приет от Министерски съвет на заседанието в четвъртък вечерта.

Мерките за защита ще бъдат лична физическа охрана, охрана на имуществото, временно настаняване на лицето и неговото семейство на безопасно място, промяна на местоживеенето, местоработата или учебното заведение, смяна на затвора, ако лицето е осъдено, промяна на самоличността.

Тези мерки могат да се прилагат поотделно или комбинирано, временно (докато съществуват причините за тяхното прилагане) или постоянно. При необходимост ще бъде осигурявана и социална, медицинска, психологическа, правна или финансова помощ. Включването в програмата ще става по предложение на окръжния прокурор, а в съдебната фаза - от съдия докладчик.

Самата защита ще се поема от Бюро по защитата чрез подписване на споразумение със застрашеното лице.

Министърът на правосъдието Антон Станков заяви, че законът обхваща тежките умишлени престъпления от общ характер и всички престъпления по поръчка, включително от организираните престъпни групи. Лицата, които ще бъдат защитени, са свидетели, пострадали, уличени, подсъдими или експерти, чиито показания са от особено значение в процеса, както и всички лица, свързани с тях.

Споделяне

Още от България