Как да се опазва биоразнообразието чрез традиционен поминък

Българско дружество за защита на птиците стартира проект за подкрепа на традиционния местен поминък и опазване на световно значимо биологично разнообразие в пасища и ливади с висока консервационна стойност.

Целта е да се стимулира животновъдството в два ключови района в България, където земеделските производители ще бъдат подпомогнати в управлението на пасища и ливади. Зоните, които ще бъдат обхванати, са в т.нар. Орнитологично Важни Места (ОВМ).

Местните хора ще бъдат подпомогнати да изготвят апликационните форми за финансиране по агро-екологичната мярка на Националната програма за развитие на селските райони, а също и с маркетинга на произведената от тях продукция.

Във вторник ще се проведе откриващият семинар по проекта, финансиран от Глобалния екологичен фонд и Програмата за развитие на ООН. У нас той се реализира с подкрепата на министерствата на земеделието и на екологията.

Споделяне

Още от България