Кантора "Георгиев, Тодоров и Ко" опровергава да е писала поземлен кодекс за шест дни

Фирмата е готова да предоговори плащането за Кодекс за поземлени отношения

Кантора "Георгиев, Тодоров и Ко" опровергава да е писала поземлен кодекс за шест дни

Адвокатската кантора "Георгиев, Тодоров и Ко" е готова да предоговори плащанията по договора за изготвяне на Кодекс за поземлените отношения с Министерството на земеделието. Това съобщиха на 15 март 2017 г. от правната кантора в Право на отговор до Mediapool.bg по повод публикацията "Кантора получила близо половин милион за написване за 6 дни на поземлен кодекс".

Не е сериозно да се напише, че подготовката на огромен по обем проект на нормативен акт и финансова обосновка към него плюс още приложения може да бъде изпълнена за 6 дни, се казва в писмото до редакцията.

Всъщност Mediapool.bg цитира думите на министъра на земеделието в служебното правителство Христо Бозуков.

Фактът, че договорът трябва да бъде изпълнен за шест дни, което няма как да стане, е смущаващо, но въпреки това той е подписан, каза Христо Бозуков на 14 март по време на пресконференция. Той заяви също, че тази "скандална" поръчка, заедно с още една за изготвяне на анализ на поземлените отношения от същата правна кантора за същата сума, са предадени на прокуратурата за проверка. Договорите са сключени с една и съща външна адвокатска кантора, въпреки че МЗХ разполага с експерти и административен капацитет да се справи и с двете задания, допълни министърът.

Договорът е подписан на 9 ноември 2016 г., а срокът му за изпълнение е 15 ноември 2016 г. Цената за изпълнение е 462 хил. лв. с ДДС.

"Георгиев, Тодоров и Ко" не успяват да напишат кодекса до 15 ноември и искат удължаване на срока за изпълнение до 15 януари 2017 г.

На 25 януари е подписано допълнително споразумение между двете страни и срокът е удължен до 19 май 2017 г., показват публикуваните документи в профила на купувача.

Работата по проекта не е приключила и по него се работи и в момента и ще продължи месеци наред, заявява правната кантора в изпратено до Mediapool.bg право на отговор.

"Искам да подчертая, че нашето Адвокатско дружество започна да работи по Кодекса още от момента, когато спечелихме обществената поръчка за изготвяне на кодекса – 24 Август 2016 г. при това, използвайки собствени ресурси и средства", е посочено в отговора от "Георгиев, Тодоров и Ко".

Обществената поръчка е обжалвана от други участници в процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията и съда, но те губят делото.

Според кантората започването на работата по кодекса преди сключването на договора е било "необходимо, т.к. анализът на поземлените отношения и действащото законодателство логически изискваше и преценка за необходимостта от приемането на кодекс, а това предполагаше и подготвяне на неговата структура и основни нормативни решения".

Кантората вече е представила предварителен проект на Кодекса на поземлените отношения, на който Министерството на земеделието и храните (МЗХ) е отправило 232 бележки на 25 страници. Изготвен е 48 страници отговор, съдържаш и съответни промени в проекта, в унисон с отправените предложения от възложителя – МЗХ.

От кантората посочват, че 25 страници са много малко първоначални бележки. "Затова по кодекса ще очакваме над 100 страници бележки за в бъдеще. Така е сериозната работа по всички кодекси", посочват от правната кантората.

Пълният текст на правото на отговор:

В Статия със заглавие „Кантора получила близо половин милион за написан за 6 дни поземлен кодекс“ и подзаглавие: „Земеделското министерство дава две поръчки с "Георгиев, Тодоров и Ко" на прокуратурата“, публикувана в mediapool.bg на 14 март 2017, 18:43 ч. с автор: Лили Границка е публикувана неточна и непроверена информация, която би могла да подведе обществото.

Считаме, че не е сериозно уважавана и авторитетна медия като „Медияпул“ да напише, че подготовката на огромен по обем проект на нормативен акт и финансова обосновка към него плюс още приложения може да бъде изпълнена за 6 дни. Към досегашния момент проектът на Кодекс за поземлените отношения представлява документ от 238 страници и съдържа 12 дяла, 45 глави и общо 547 члена, както и 64 допълнителни разпоредби. Към документа са приложени 35 страници мотиви. Приложена е и 8 стр. финансова обосновка и доклад за оценка на въздействието – 11 стр.. Проектът е изготвен на базата на анализ на чуждо законодателства – законодателните решения в Р. Франция, ФРГ, Финландия, Латвия, Унгария и Швейцария. За справка, за да сме обективни: Административнопроцесуалният кодекс съдържа 307 члена, 5 допълнителни разпоредби, и е в обем от 97 страници, а например Кодексът на труда – 422 члена, 21 допълнителни разпоредби, 156 страници.

Поради по-късното подписване на договора – 9 ноември 2016, срокът е продължен до 15 януари 2017. Поради нуждата от допълнителни бележки срокът е удължен до 18 май 2017 г. Следва да се подчертае, че работата по проекта не е приключила, по него се работи и в момента, като работата по него ще продължи месеци наред. От наша страна е представен предварителен проект, на който от страна на МЗХ са ни отправени 232 бележки (на 25 страници), въз основа на което е изготвен 48 страници отговор, съдържаш и съответни промени в проекта, в унисон с отправените предложения от възложителя – МЗХ. 25 стр. са много малко първоначални бележки. Затова по кодекса ще очакваме над 100 стр. бележки за в бъдеще. Така е сериозната работа по всички кодекси.

Посочените данни можеше лесно да се получат и от МЗХ, което разполага с тях.

Искам да подчертая, че нашето Адвокатско дружество започна да работи по Кодекса още от момента, когато спечелихме обществената поръчка за изготвяне на кодекса – 24 Август 2016 г. при това, използвайки собствени ресурси и средства. Това беше необходимо, т.к. анализът на поземлените отношения и действащото законодателство логически изискваше и преценка за необходимостта от приемането на кодекс, а това предполагаше и подготвяне на неговата структура и основни нормативни решения. Вярно е че договорът за изпълнение с МЗХ е подписан на 06 ноември 2016, но срокът за предаване на първия вариант бе незабавно продължен до 15.01.2017 г.. Впоследствие, същият е удължен до 19 май 2017 г. поради необходимостта от по-продължително обсъждане и възможност за даване на бележки към кодекса. Да забелязвате срок от 6 дни? При работата по проекта, ние се възползваме и от услугите на авторитетни външни консултанти.

Адвокатско дружество „Георгиев, Тодоров и Ко“ фигурира на едни от първите места във всички международни юридически справочници и това е лесно проверим факт. Юристи от кантората са имали водеща роля при изготвянето на редица важни нормативни актове като Административнопроцесуалния кодекс, Търговския закон и редица други нормативни актове.

Само едно сравнение - например финансовите разходи за изготвянето на Административнопроцесуалния кодекс са няколкократно по-високи и това може лесно да се провери, но пък добрата работа по този кодекс е една от причините Европейската комисия никога да не е критикувала този кодекс, за разлика от други такива.

Подценяването на умствения труд е типично за България. А всъщност усилията по изготвянето на такъв нормативен акт са огромни.

Само искам да поясня, че сумата за изготвяне на кодекса е 385 х. лв. без ДДС. ДДС – то е за държавата, а не за кантората. Все пак тази сума не е съвсем близо до половин милион.

Първата поръчка е за анализ на режима на земеползване е 466 стр. Тама е направен обширен анализ на цялото относимо законодателство и подробно е обоснована нуждата от кодекс, а също и как е процедирано в редица държави. По наше мнение и за този многомесечен труд от немалък екип сумата също е скромна – 385 х. лв. без ДДС. Дори двете суми да се съберат, теса далеч от един милион лева, за който се твърди, че сме получили. Смея да твърдя, че за това време екипът от висококвалифицирани юристи би могъл да спечели повече. Ние имаме най-много и най-големите арбитражни дела в България и до този момент сме ги спечелили всичките. А при международните арбитражни дела никой не може и да си помисли за корупция. В случая с проекта за кодекс сме се водели преди всичко от съображения за престиж и да се създаде нещо изключително полезно за страната.

Считаме, че е нормално преди да се придава гласност на определена информация, тя да провери. Считаме за нормално също, работещите в кантората да имат работа и да са навън в момента, когато са потърсени, при това не на мобилен телефон, а на стационарен телефон.

В заключение, бих искал да отбележа, че възнаграждението за изработване на кодекс, не е от водещо значение за нас. В тази връзка, ние вече сме изразили пред МЗХ готовността си да предоговорим плащанията по договора за изготвяне на кодекса. Радваме се, че министърът проф. Бозуков изрази намерение да се предоговори с кантората начина на плащане във връзка с кодекса. А това ще даде възможност да се продължи работата по него, което е основната наша цел.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?