КФН одобри проспект за предлагане на облигации на "АутоБохемия"

Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспект за вторично публично предлагане, издаден от "АутоБохемия" АД, съобщиха от комисията.

Облигациите са корпоративни необезпечени и лихвоносни. Емисията е в размер на 4 млн. лева, разпределени в 4000 облигации с номинал 1000 лв. всяка. Срокът до падежа на емисията е 36 месеца, лихвата е 8,5%, а лихвените плащания ще се правят на всеки 6 месеца.

Споделяне

Още от Бизнес