Клауза в търговете за държавни ниви ще пази екозоните от смяна на предназначението

Ако все още са останали защитени зони в обявените за продажба терени от Държавния поземлен фонд срещу компенсаторни инструменти, при покупката им ще се задейства специална предпазна клауза срещу смяната на предназначението на земите. Това съобщиха от земеделското министерство и от коалиция "За да остане природа в България" след среща във вторник между министър Мирослав Найденов и природозащитниците.

Скандалът с търговете с държавни малки парцели срещу поименни компенсаторки избухна след като агроведомството обяви продажба на 154 хил. дка земи, от които 50 хил. дка се оказаха част от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. След остра реакция на природозащитниците Найденов разпореди да се извадят спорните терени от обхвата на търговете, но по данни на "За да остане природа в България" все още 14 хил. дка за застрашени от продажба поради технически причини.

Тези земи са съсредоточени основно в областите Пловдив, Плевен и Хасково, като част от тях попадат в защитени зони в Средна гора, Дунавската равнина и Родопите, както и в защитената местност "Невида", която е буферна зона на резервата около връх Богдан в Средна гора. Причината те да продължат да са в списъците за продан е остарялата карта на земеделското министерство за НАТУРА-зоните, което налага справки в регионалните екоинспекции.

Затова Найденов се е ангажирал, че ако има други имоти, които не са своевременно извадени от търговете, няма да се променя предназначението и начина им на трайно ползване.

Запазването на предназначението ще стане чрез специална клауза в договорите на купувачите. От екооалицията допълниха, че ще изискат предназначението на земите да остане гарантирано непроменено и в случаите на препродажбата им.

Срокът за приемане на заявления за участие в търговете приключи миналата седмица, припомниха от агроведомството. Приети са общо 608 заявления за 115 хил. дка. Най-много заявления са подадени в Кърджали – 203, поради най-голямата обща площ за продажба - 15 500 дка. Със заповеди на директорите на областните земеделски дирекции вече са определени тръжните комисии, разглеждащи постъпилите документи. Те имат петнадесет дни за разглеждане на предложенията.

Споделяне

Още от Бизнес