КС допусна частично искането на президента за тълкуване на СЕТА

КС допусна частично искането на президента за тълкуване на СЕТА

Конституционният съд (КС) допусна за частично разглеждане искането на президента Румен Радев за тълкуването на търговското споразумение между ЕС и Канада (СЕТА).

Основната цел на делото е да се тълкуват условията, при които СЕТА може да стане част от българското вътрешно право. Президентът пита дали част от условията по договора не попадат в изключителната компетентност на ЕС, а друга - на държавите членки. КС трябва да обясни дали не става дума за договор, който се сключва при споделена компетентност на ЕС и страните членки.

КС е отклонил питането дали са допустими отклонения от принципа на равнопоставеност на всички граждани и фирми за извършване на стопанска дейност при еднакви правни условия. Президентът се интересува дали отклонения могат да се налагат за защита на балансираното развитие на отделните райони в България, въпреки сключените международните договори.

Позицията на КС няма как да блокира прилагането на търговското споразумение. Президентът не е поискал изрично обявяването на текстове от споразумението за противоконституционни. Той е поискал единствено тълкуването на конституцията, което би дало само евентуални политически аргументи срещу СЕТА и неясен ефект върху ратификацията на бъдещи подобни споразумения, обясниха конституционнни съдии за Меdiapool при внасянето на запитването.

Президентът обещаваше по време на предизборната си кампания, че ще направи опит да блокира СЕТА, но после се отказа.

СЕТА е търговско споразумение, което регламентира търговските отношения между ЕС и Канада. То бе подписано през октомври миналата година след 7-годишни преговори, а Европейският парламент го одобри на 15 февруари. За да влязат в сила всичките разпоредби на споразумението, то трябва да се ратифицира от националните парламенти на всички страни членки.

Споделяне

Още по темата

Още от България