КС отхвърли жалбата на омбудсмана срещу административния кодекс

Вторият опит на националния омбудсмана да промени засягащи правата на гражданите разпоредби чрез Конституционния съд (КС) се оказа неуспешен. Във вторник институцията отхвърли исканията за обявяване на противоконституционност на два текста от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Преди две седмици КС отхвърли и жалбата срещу разпоредба в Закона за енергетиката, която дава изключителни права на топлофикационните дружества да събират задълженията си без да доказват направените разходи и само извлечения от сметки.

Общественият защитник атакува в края на декември постановките в чл.143, ал.4 и чл.186 ал. 1 от АПК. В жалбата, която бе подготвена от “Асоциацията за европейска интеграция и права на човека” (АЕИПЧ), се посочва, че те противоречат на основния конституционен принцип за върховенство на закона.

В първата норма се казва, че ако съдът отхвърли на искания на граждани срещу актовете на администрацията, те са длъжни да заплатят разноските по делото. Втората разпоредба въвежда задължение за доказване на интерес за директно засегнати права за стартиране на дело срещу подзаконовите нормативи.

В жалбата до КС се казва, че новият кодекс нарушава и чл. 56 от основния закон, който въвежда неотменимото право на защитата на гражданите, когато са засегнати техните интереси.

Според адвокат Михаил Екимджиев от АЕИПЧ с тези текстове законодателят въвежда имуществен ценз пред гражданите, защото онези, които не могат да платят разноските по делата, няма да могат да обжалват и актовете на властта. Въпреки това с поредица от общи трактовки, включително разсъждения върху философията на държавното управление и “социалното инженерство”, КС отхвърли жалбата.

“Извън всяко съмнение е, че освен предназначението на гаранция при нарушени права правото на защита изпълнява функцията и на средство за контрол за законосъобразност на административните актове. От тези безспорни предпоставки обаче не произтича заключението, че безплатното производство е гаранция за правото на защита и за правовата държава”, се казва в решението на съда.

В същото време КС съд счита, че във всички случаи, когато гражданите атакуват индивидуални, общи или нормативни административни актове, те трябва да докажат засягане на техни права или законни  интереси.

Пред Mediapool Екимджиев, че не е изненадан от решението на съда. Така за пореден път КС доказа своята неадекватност, коментира още той.

КС има поредица други решения, с които съвсем определено вреди на държавата и общественото развитие, обясни той, като даде за пример няколко случая – за съдебната реформа, за ОМО “Илинден” и за текст от Закона за чужденците.

Той посочи, че отсъжданията на КС често създават предпоставки за поредица от дела срещу България в Европейския съд за правата на човека, които завършват с “унищожителна критика на мотивацията на конституционните съдии”.

По думите му последните решения по двете жалби на омбудсмана също ще принудят гражданите да търсят правата си в Страсбург, а вече и в Брюксел.

Според Екимджиев КС се е превърнал в институция със “затихващи функции”. “Вместо еманация на правозащитната система, той е тих пристан за пенсионно преживяване на политически обременени бивши юристи, които явно нямат съзнание за обществената роля и значение на институцията,” допълни той.

Споделяне

Още от България