КС възпря кабинета от рязане на разходи и субсидиране в разрез с бюджетния закон

КС възпря кабинета от рязане на разходи и субсидиране в разрез с бюджетния закон
Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционни три текста от Закона за държавния бюджет за 2010 г., (публикуван в Държавен вестник, бр. 99 от 2009 г.). Решението по делото, образувано по искане на 59 депутати от опозицията в края на миналата година, е било взето от конституционните съдии на 31 март, като докладчик по него е бил съдия Димитър Токушев.

Решението бе очаквано, защото още при приемането на атакуваните текстове в пленарната зала бе повече от ясно, че те противоречат на конституцията и е много вероятно да паднат в КС. Въпреки явната им неиздържаност те обаче бяха приети с гласовете на мнозинството от ГЕРБ.

Досега обаче правителството не се е възползвало от правата, които тези текстове дават. За да се избегнат обаче бъдещи нарушения, е възможно да се направят промени в Закона за бюджета с премахване или промяна на спорните разпоредби.

Всички обявени от КС за противоконституционни текстове в бюджетния закон на практика дават правомощия на правителството да действа извън параметрите, приети в закона. А според конституцията държавният бюджет предписва рамката, в която правителството може да работи и излизането извън тези рамки става само със санкция на Народното събрание и със съответната промяна в бюджетния закон.

КС смята, че е противоконституционен текстът в Закона за държавния бюджет, записан в чл. 17, а именно: ″При икономически и финансови показатели и индикатори, водещи до оценки и прогнози за по-неблагоприятно развитие на икономиката от очакваното, Министерският съвет може да намали нелихвените разходи и предоставените трансфери по чл. 1 ал.2 под утвърдения им размер″.

Посоченият член и алинеята към него разписва разходите и трансферите по пера в бюджета за тази година. Разходите обаче не могат да бъдат намалени с неясния мотив ″неблагоприятно развитие на икономиката″, защото на практика ще променят закона за бюджета, което е надвишаване на правомощията на правителството.

КС обявява за противоконституционна и част от разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от бюджетния закон (дадена подчертано - б. р.). Посоченият член и алинеята към него гласи: ″Неизпълнението на приходите от дейността на органите на съдебната власт е за сметка на наличностите по сметки на предходни години. При недостиг на средства по наличности, неизпълнението се компенсира с допълнителна субсидия от централния бюджет, която се предоставя и в случаите, когато тя може да доведе до влошаване на бюджетното салдо по чл. 1, ал. 3″.

А чл. 1 ал. 3 посочва бюджетното салдо от минус 1.507 млрд. лв., тоест с планиран и фиксиран в закона дефицит. Той не може да бъде изменен по желание на МС, а само с промяна в Закона за бюджета, гласувана от парламента.

КС отхвърля и разпоредбата на § 27, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета. Посоченият текст гласи: ″Министерският съвет може да одобри допълнителен трансфер за бюджета на държавното обществено осигуряване по реда на ал. 1, включително и в случаите, когато този допълнителен трансфер може да доведе до влошаване на бюджетното салдо по чл. 1, ал. 3”. Според ал. 1 недостигът в бюджета на ДОО може да бъде попълван за сметка на държавния бюджет по ред, определен от МС, нещо което и досега се е правило, стига да е в рамките на утвърдения от парламента държавен бюджет.

КС обаче отхвърли искането на депутатите от левицата да бъде обявен за противоконституционен текстът на § 26 от преходните и заключителните разпоредби. Текстът гласи: ″При неизпълнение на приходите по бюджета на НЗОК за 2010 г. плащанията на НЗОК се извършват за сметка на изменение на средства по сметки″. Това не е в разрез с конституцията и досега е правено, щом не са нарушавани параметрите на приетия със закон държавен бюджет.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?