КЗК описа тръжните манипулации в обществените поръчки

КЗК описа тръжните манипулации в обществените поръчки

Списък с обстоятелствата, които трябва да сигнализират на възложител на обществени поръчки, че участниците в конкурса са предприели тръжни манипулации, изготви Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) като част от насоки за противодействие срещу подобни действия от страна на фирми.

Антимонополният орган предприема тези мерки в опит на предотвратяване на картели в обществените поръчки, когато предприятия, вместо да се конкурират за спечелването на дадена обществена поръчка, се наговарят за предлагане на по-високи цени или по-ниско качество на стоките или услугите и си разпределят поръчките.

Съмнения за тръжни манипулации трябва да имат възложителите на обществени поръчки, когато в една процедура са участвали по-малко кандидати от очакваното или обичайното, когато се е включила фирма, която е видно, че не може да спечели поръчката, както и появата на абсолютно неизвестни играчи. Според комисията опасността за наговаряне е видна, когато представител на една фирма внесе и офертата на друг участник в конкурса.

Близки като цени оферти или пък такива, които имат драстични разлики, също са определени от КЗК като подозрителни. Проверяващите предложенията на изпълнителите да следят също така стари оферти на кандидатите и при драстични разлики, да имат едно наум, препоръчват от антимонолония орган.

Комисията предупреждава тръжните комисии да следят за сходни редакции на офертите, прилики в графичното им оформление, които също са белези за наговяране, както и дали не се повтарят едни и същи грешки при изчислението на разходите, което и сигнал, че са изготвяни от едни и същи лица.

Според КЗК, сигурен белег за тръжна манипулация е когато участниците в процедурата са сключиил договори помежду си за преотдаване на част от поръчката или за наемане като подизпълнители на други претендетни за обществената поръчка.

Възложителите на обществени поръчки трябва да следят и свързаност между участниците в процедурите. Такава е налице, когато дадени кандидати редовно се включват в търговете, но никога не печелят, а други пък рядко участват, но за сметка на това винаги вземат поръчката. Друг вариант е едни и същи фирми винаги да дават най-евтините оферти, или най-скъпите. Подозрително е и когато едни и същи кандидати винаги се оттеглят от процедурите, без да са налице основателни причини за това.

От КЗК припомнят, че съгласно навия Закон за защита на конкуренцията тръжните манипулации на обществените поръчки вече са уредени като една от възможните форми на картел между предприятия. Участващите в такова формирование могат да бъдат наказани от КЗК с имуществени санкции до 10 % от оборотите им, реализирани през предходната финансова година.

Според КЗК противодействието срещу тръжните манипулации като форми на забранено поведение на предприятията следва да започне да се провежда от самите възложители на обществените поръчки. От комисията препоръчват при съмнение за такива нарушения сами да подават в антимонополния орган сигнали.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?