КЗК пусна сделките за парното в Пловдив и във Варна

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши сделките за приватизация на топлофикационните дружества във Варна и в Пловдив, съобщиха от антомонополния орган в петък. За парното в морския град договорът би подписан с френската “Далкия Интернационал” миналата седмица, а от избрания за “Топлофикация-Пловдив” купувач – австрийската EVN, вчера съобщиха, че в следващите седмици ще приключи подписването на сделката, транзакцията по плащането, което е 32 млн. лв., и джиросването на акциите. Едно от условията за финализирането на преговорите е одобряването на концентрацията от КЗК, заяви Щефан Шишковиц, регионален мениджър на EVN, която в края на 2004 г. купи електроразпределителните дружества в Пловдив и Стара Загора.

Вече разрешението на концентрацията е факт, като КЗК се обосновава с аргумента, че купувачът вече е имал монопол на регионалния пазар на електроенергия и придобиването на топлофикацията няма да повлияе с пазарния дял от 1 процент, който има парното в производството на ток. Естествен е и монополът на дружеството на пазара на топлинна енергия. Господстващото положение и на двата вида пазар е породено от законово изискване лицензиите за дейност да се издават само по един за съответната обособена територия.

Трайната практика на КЗК сочи, че пазарът на електроенергия не съвпада с този на топлинна енергия и не съществува взаимозаменяемост между продуктите, затова и припокриването на територията не е от определящо значение.

В края на миналата година от EVN обясниха, че имат планове да обединят дейностите на енергото и топлофикациятав Пловдив и да предлагат в пакет продажбата на ток и парно. Така се намаляват разходите по управлението и ще позволи задържане на ръста на цените, заявиха тогава от австрийската компания.

КЗК разреши и сделката, която бе сключена между Агенцията за приватизация и “Далкия” за “Топлофикация-Варна”. Нейната стойност е 6,78 млн. евро. Антомонополният орган смята, че финансовите възможности и опитът на френската компания ще допринесат за по-бързата рехабилитация на енергийните съоръжения, ще осигурят възможности за изграждане на нови мощности и за подобряване управлението на топлофикационната компания.

КЗК счита, че предстоящата сделка няма да доведе до засилване на установеното преди това, господстващо положение и ще има положителен ефект върху услугите за крайни потребители.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?