КЗК разреши ирландската държава да придобие дял в БАКБ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши придобиване на самостоятелен контрол от страна на министъра на финансите на Ирландия, изразяващ интересите на ирландската държава, върху Алайд Айриш Бенкс Пъблик Лимитид Къмпани, Ирландия и върху контролираните от дружеството дъщерни предприятия. Комисията постанови незабавно изпълнение на решението.

Ирландската държава ще извърши инвестицията в банката, използвайки активите на Националния резервен пенсионен фонд (НРПФ). Увеличението на капитала на AIB ще бъде в размер на 6.6 милиарда евро.

Освен в Българо-американската кредитна банка” (БАКБ) и нейните дъщерни дружества, AIB и неговата група нямат участие в други български предприятия. БАКБ упражнява самостоятелен контрол върху две дъщерни дружества - "Капитал Директ” ЕАД и "Имоти Директ АДСИЦ”.

КЗК счита, че операцията няма да окаже въздействие върху който и да е пазар на територията на страната, поради което следва да бъде безусловно разрешена, се казва в съобщението.

А действията на ирландската държава са продиктувани от банковата криза в страната и мерките за стабилизиране на сектора чрез увеличение на капитала на засегнатите банки или временната им национализация.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?