КЗК вдигна прага за наградите в рекламните игри

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) вдигна прага на наградите в рекламните игри, който при надвишаване води до санкции, съобщиха от антимонополния орган в четвъртък.

Комисията прие нови критерии за определяне на максималната стойност на предлаганите награди и рекламни предмети в рекламни игри, над които промоциите се разглеждат като средство за незаконно привличане на клиенти.

Досега КЗК определяше максималният праг на допустимите награди по два основни критерия. Първият от тях изискваше при продажба на стоки със сравнително ниска стойност, предлаганата награда да не надвишава повече от 100 пъти цената на продавания продукт. Вторият критерий се използваше при продажба на стоки и услуги със сравнително висока стойност и предвиждаше максималната горна граница на наградата да не превишава 10 минимални работни заплати.

Комисията счита, че променените пазарни условия налагат завишаване на фиксираната граница и определя промяна във втория критерий. Според приетото решение, при продажба на стоки или услуги със сравнително висока стойност, обещаваната награда не може да представлява повече от 15 минимални работни заплати за страната.

Променено е също и досегашното определение на “рекламен предмет с незначителна стойност”, който може да бъде предоставен като добавка към продавана стока или услуга. КЗК уточнява, че под “рекламни предмети” следва да се разбират всякакви вещи, върху които може да бъде възпроизведено наименованието на търговеца, неговата марка или лого, а тяхната стойност не бива да надвишава повече от 10 на сто от цената на продавания продукт или услуга.

Споделяне

Още от Бизнес