Левът поевтиня с 11.3% спрямо долара през 2015 г.

Вследствие на поевтиняването на еврото левът изгуби 6% от стойността си спрямо британската лира и 11% спрямо швейцарския франк

Левът поевтиня с 11.3% спрямо долара през 2015 г.

За последните две години левът се обезценява с една четвърт спрямо американския долар, като само през 2015 г. е поевтинял с 11.29%. Това показват изчисленията на Investor.bg на база данните на БНБ.

Обезценката на родната валута е следствие от поевтиняването на еврото, към което е фиксиран курсът на лева.

На 30 декември 2015 г., откогато са последните данни на БНБ за обменните курсове на чуждестранните валути към българския лев за отминалата година, един долар се разменяше за 1.79007 лв.

Последно подобен номинален курс на долара към лева е имало в края на март 2003 г., показват месечните справки на централната банка. В края на периода обменният курс е бил 1.79516 лв. за един щатски долар. Ако се вземат пък осреднените месечни стойности на курса на лева спрямо долара, изчислявани от БНБ, подобен, близък курс е имало през април 2003 г., когато е бил 1.80353 лв.

Левът поевтиня с 11.29% през изминалата година, след като на 30 декември 2014 г. стойността на щатската валута спрямо лева беше 1.60841 лв. За сравнение - година по-рано, спадът в стойността на родната валута спрямо щатските пари бе от 13.35%.

БНБ изчислява обменните валутни курсове на чуждестранните валути на основата на фиксирания курс на лева спрямо еврото, като за източник се използват публикуваните от Европейската централна банка курсове на еврото към същите валути за съответния ден.

По-скъпият долар прави деноминираните в долари стоки и суровини по-скъпи за българските компании и потребители. Така например вносът от и пътуванията до САЩ се оскъпяват. Страната е петият ни по големина търговски партньор що се отнася до обема на изнесените стоки и седми по размер на вноса.

По последни данни на Националния статистически институт за периода от януари до октомври към САЩ сме изнесли с 25.2% повече стоки и услуги на стойност 623.3 млн. лв., а сме внесли с 16.8% по-малко за година до 403.5 млн. лв., с което поддържаме положително салдо с най-голямата икономика в света.

През 2015 г. родната валута изгуби от стойността си и спрямо британската лира и швейцарския франк. През 2015 г. левът се е обезценил с 6% спрямо британските пари при курс от 2.65021 лв. на 30 декември 2015 г. и 2.5001 лв. на 30 декември 2014 г.

Спрямо франка годишното поевтиняване е от 11.23% при курс от 1.80861 лв. и 1.62606 лв. преди година.

Споделяне

Още от Бизнес