Личните лекари искат 25 млн. лева повече догодина и потребителска такса за децата

Личните лекари искат 25 млн. лева повече догодина и потребителска такса за децата

Националното сдружение на общопрактикуващите лекари предлага бюджета за джипитата през 2020 г. да бъде повишен с 25 млн. лв. спрямо тазгодишния. През тази година за първична измънболнична помощ са предвидени 225 млн. лева. Ако искането им бъде изпълнено, допълнително ще предоставят предложения, за какви дейности да бъдат разпределени срествата.

Освен това от сдружението настояват да няма освободени от потребителска такса за преглед, каквито сега са децата. Джипитата искат децата също да плащат такса, в намален размер, както пенсионерите, а разликата да се доплаща от държавата. Сега при посещение на личния лекар възрастните хора плащат 1 лев, а разликата до редовната потребителска такса от 2.90 лв. се покрива от държавата.

По-добро заплащане за ваксини и профилактика

Освен това личните лекари настояват да получават по-добро заплащане за работа по различни програми (ваксинопрофилактика, профилактични прегледи при деца и възрастни, диспансерно наблюдение на деца и възрастни и др.)

“Това е заплащане за т. нар. предвидими, прогнозируеми и регулируеми дейности - профилактични прегледи на деца и възрастни, имунизации, грижа за болни с хронични заболявания (диспансеризация). За деветнадесет години тези дейности все още не са достигнали достатъчна “касова” цена, макар че процедурата по изпълнението им бе и ще бъде допълвана (увеличен обем дейност) в интерес на здравето на пациентите, като предложенията за разширяване обема на тези дейности винаги са били по инициатива на сдружението“, казват от организацията на личните лекари.

През този сезон за първа година предстоят безплатни имунизации срещу грип за възрастните.

Повишаване на капитационните плащания

Освен това те настояват и за увеличение на капитационните плащания за брой записани пациенти в листата. От сдружението посочват, че едно джипи получават средно 17 лева на година за един записан пациент в листата, които реално се изчерпвали при едно посещение.

“По същество това също е заплащане за дейност, което осигурява правото на здравноосигуреното лице да ползва услугите на избрания личен лекар. Това е заплащане за т. нар. непредвидими, нерегулируеми дейности, които включеното в листата на джипито здравноосигурено лице може да ползва при необходимост. Данните от външни източници сочат, че средното потребление е 3.5 – 4 посещения на човек годишно. Това са непредвидимите посещения, осигурявани от капитационната сума. Един човек може да има свръхпотребление, друг по-малко, трети да не ползва цяла година услугата на лекаря. Личният лекар реализира нетен приход, само когато здравноосигуреното лице не ползва или ползва, но без свръхпотребление, осигурените чрез капитационното заплащане услуги, т.е. е в добро здраве. В нашия случай, при капитационно заплащане средно 17 лв. на година за един здравноосигурен, означава, че едно посещение при лекаря изчерпва средствата от капитационното заплащане на лицето за цялата година“, посочват от сдружението.  

Споделяне

Още по темата

Още от България