Личните оръжия ще бъдат снабдени и с европейски паспорт

Европейски паспорт за огнестрелните оръжия предвижда приетият на първо четене в сряда законопроект за промени в Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, предаде БТА.

По искане на лицата, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие, ще бъде създадена възможност за издаване на европейски паспорт на огнестрелното оръжие по ред, определен в правилника за прилагане на закона.   

При издаването на европейски паспорт за оръжията за самоотбрана ще се изисква разрешение за внасяне или транзитно преминаване на оръжието от съответната държава членка на Европейския съюз, и в него ще се вписват данни от получените разрешения за внос или транзитен превоз.

Изискването за получаване на разрешение за внос или транзитен превоз няма да важи при издаването на европейски паспорт за оръжията за ловни, спортни и културни цели.       

В съответствие със законопроекта в единния автоматизиран регистър, който се поддържа от Министерството на вътрешните работи, ще постъпват данни за издадените европейски паспорти на огнестрелното оръжие.       

От датата на присъединяване на България към ЕС търговията и преносът на стоки между България и държавите членки на ЕС, включително на взривни вещества и боеприпаси, няма да се считат за внос и износ и следва да бъдат регламентирани.

В допълнителните разпоредби на закона се въвежда легална дефиниция за европейски паспорт на огнестрелното оръжие, посочваща неговите реквизити, както и за взривни вещества за граждански цели.

Споделяне

Още от България