Антимополната комисия:

Лимитът на здравната каса за обработка на рецепти нарушава конкуренцията

НЗОК твърди, че не прилага ограничението, защото се оспорва в съда

Лимитът на здравната каса за обработка на рецепти нарушава конкуренцията

Ограничението аптеките да обработват определен брой рецепти на час по линия на здравната каса нарушава конкуренцията и свободния избор на пациентите и понижава качеството на обслужване. С това становище излезе в петък Комисията за защита на конкуренцията, която препоръчва здравната каса да отмени рестрикциите. От НЗОК от своя страна съобщиха, че всъщност не прилагат ограничението, тъй като в момента се води дело и до излизане на решение по казуса от Върховния административен съд този текст няма да бъде прилаган.

Ограничението един фармацевт да може да обработва фиксиран брой рецепти, над който касата спира да ги заплаща, залегна в типовия договор между НЗОК и аптеките в края на миналата година.

Според типовия договор за период от 15 дни един магистър-фармацевт, ако е на осем часов работен ден, може да обработва 660 рецептурни бланки, а ако е на четиричасов работен ден – 330. Това прави по около пет и половина рецепти на час, но в крайна сметка се гледа 15-дневният период, тъй като през толкова дни аптеките се отчитат на касата.

Ограничението беше въведено под натиска на Българския фармацевтичен съюз, отстояващ правата на по-малките аптеки, чийто собственици са магистър-фармацевти, и срещна негативните реакции на по-големите аптеки, които възразиха, че така се блокира работата там, където е създадена по-стройна и бърза организация. Мярката беше въведена под предлог, че така ще се гарантира по-качествено обслужване на пациентите, като освен обработката на рецептите се включва и консултация. Освен това тя бе насочена срещу практиката представители на определени аптеки да събират рецептите на хора от няколко населени места без аптека, след което да ги обработват накуп.

КЗК е на мнение, че минималното време за обработка на рецепти и протоколи за реимбурсирани лекарства и формулата, определяща максималния брой рецепти, за които касата заплаща на аптеките, има ефект на квотно ограничение на търговията на дребно с лекарствени средства, реимбурсирани от НЗОК. Според антимонополната комисия по този начин се нарушава конкуренцията на пазара на търговия на дребно с плащани от НЗОК лекарства и се засяга благосъстоянието на потребителите в няколко аспекта.

“Преразпределят се пациентите между аптеките независимо от качеството на обслужването и цената на предлаганите лекарствени продукти в ущърб на по-ефективните търговци на дребно. Намаляват стимулите за по-ефективните аптеки да предлагат по-качествена услуга и по-конкурентни цени“, се казва в становището на комисията.

Оттам посочват още, че определени аптеки се поставят в по-благоприятни условия спрямо други и се понижава качеството на обслужването в аптеките.

Наред с това се ограничава изборът на пациента относно аптеката, от която да купи необходимото му лекарство. Възниква и опасност пациентите да не получат навреме предписаните им лекарства, ако аптеката е изчерпала лимита си за обработка на рецепти по линия на НЗОК.

Според КЗК такава опасност съществува най-вече в малките населени места.

Антимонополната комисия счита, че мотивите за въвеждане на ограничението - повишаване на качеството на обслужването и противодействие на продажбите на лекарства в незаконни обекти извън аптеките - не могат да балансират посочените негативни ефекти.

Затова комисията предлага на НЗОК да отмени ограничителните разпоредби от типовите договори с аптеките.

Споделяне

Още по темата

Още от България