Лоши условия на труд в предприятия за взривни вещества

Незадоволителни здравни и безопасни условия е засякла проверка на агенция "Главна инспекция по труда” в единадесет предприятия за производство и употреба на промишлени взривни материали.

Проверката е проведена в периода 9 -12 февруари 2010 година, съобщиха от агенцията.

Формално изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд са изпълнени. Във всички предприятия са назначени длъжностни лица по безопасност и здраве при работа, изготвени са оценки на риска на работните места, разработени са програми за намаляване и отстраняване на риска на работните места, осигурено е обслужване от служби по трудова медицина, редовно се провеждат задължителните инструктажи.

В подготвените програми за намаляване или отстраняване на риска при работа обаче не са залегнали ефективни мерки за промяна на технологиите и намаляване на вредностите в работната среда. Изготвените оценки на риска не отчитат в достатъчна степен спецификата и фактическото състояние на конкретните предприятия, непълно и неточно се оценяват рисковете, свързани с работното оборудване и използваните вещества.

Допуска се работа, която включва контакт с опасни химични агенти, без да е направена комплексна оценка на риска за здравето и безопасността на работещите. Съхраняват се големи количества взривни материали във връзка с предстоящата им утилизация (разснарядяване и преработката им във вторични суровини), но тя е много по-рисков, отколкото производството на боеприпаси и съдържа опасност от възникване на инциденти по време на работа.

За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 82 задължителни за изпълнение от работодателите предписания, съставени са 4 акта за търсене на административно – наказателна отговорност и е въведен специален режим за безопасна работа в два работни участъка.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?