Медицинският университет във Варна поема собствеността на болницата “Света Марина“

Медицинският университет във Варна поема собствеността на болницата “Света Марина“

Правителството предостави на Медицинския университет във Варна правата на едноличен собственик на капитала на Многопрофилната болница за активно лечение “Света Марина“ ЕАД в града. Така Медицинският университет във Варна стана първото висше учебно заведение у нас, което притежава своя собствена болница.

Кабинетът предоставя собствеността върху болницата на университета за срока на акредитационната оценка на лечебното заведение, т.е. в следващите пет години.

Преди седмица Министерският съвет даде най-високата оценка “отличен“ на "Св. Марина" и

потвърди статута ѝ на университетска болница за следващите пет години.

Прехвърлянето на собствеността става по молба на Медицинския университет, като основният мотив е, че по този начин университетската болница ще възстанови основната си функция - осигуряване на качествено практическо обучение на студенти, докторанти и специализанти и осъществяване на болнична медицинска помощ на най-високо ниво.

За да поддържа високо качество на подготовката на студентите по медицина и за да бъде конкурентоспособен, през последните четири години университетът е инвестирал над 8 млн. лв. в клиничните катедри в МБАЛ “Св. Марина“ – Варна.

Споделяне

Още от България