Месечните разходи на ведомствата се свиват до размера на приходите в бюджета

Месечните разходи на ведомствата се свиват до размера на приходите в бюджета

С прието в сряда постановление Министерският съвет определи отпускането на месечните разходи и трансфери към организациите и ведомствата на бюджетна издръжка да става в рамките на постъпилите приходи по банковите сметки на републиканския бюджет. Така на практика една от най-сериозните антикризисни мерки на правителството - орязването на бюджетните разходи с 10%, които то предвиждаше, бе трансформирана, за да не бъде атакувана като нарушаваща Закона за държавния бюджет за 2010 г.

Ако бе прието постановление, с което се регламентира 10% месечно орязване на разходите, това щеше да бъде атакувано като противоречащо на закона, защото подобна мярка трябва да бъде вписана в него. Правителството бе притиснато и от решение на Конституционния съд, според което се обявява като противоречаща на закона разпоредбата в него, че разходите могат да бъдат свити при влошаване на икономическата ситуация.

Взетото в сряда решение съответства на чл. 31 от Закона за устройство на държавния бюджет, съгласно който ″разходите се извършват до размера на постъпилите приходи по банковите сметки на републиканския бюджет″.

От съобщението на правителствената пресслужба не става ясно при този начин на свиване на разходите дали и колко икономии ще могат да се реализират. При проекта за свиване с 10% се очакваха икономии от 450 млн. лв.

С 15% ще бъде намалена финансовата субсидия за тази година за политическите партии, като друга част от антикризисните мерки. Това ще донесе спестявания от близо 7.5 млн. лв.

Правителството предлага държавните търговски дружества да внасят в бюджета дивидент от 80% от чистата си печалба за 2009 г. Досега те бяха задължени да внасят 50% от печалбата. Мярката не важи за болниците. Очакваните допълнителни постъпления от това решение са 26 млн. лева.

Подготвени и са редица промени в данъчните закони, които да осигурят друга част от антикризисните мерки.

В предлаганите промени в Закона за корпоративното подоходно облагане се променя начинът на облагане на застрахователните дружества. Вместо корпоративен данък те ще плащат данък застрахователните премии, като предложението е данъчната ставка за общото застраховане да е 3.5%, а за животозастраховането - 1,0%. Коефициентът за месечните авансови вноски за 2010 година на тези дружества се повишава от 1.0 на 1.1 спрямо 2009 година, е записано още в проектопромяната.

В закона за доходите на физическите лица се предлага въвеждането на 10% окончателен данък върху доходите от печалбите от хазартни игри.

В закона за местните данъци и такси е предложено да се увеличи данъкът върху луксозните жилищни имоти (с данъчна оценка над 300 хил. лв.) и върху автомобили със застрахователна стойност над 70 хиляди лева, както и върху яхтите и самолетите, когато не се използват за стопански цели.

С промени в Закона за акцизите и данъчните складове се въвеждат административно-наказателни разпоредби за лицата, които манипулират техническите устройства, използвани за контрол върху акцизни стоки.

С решение на МС се отменя нулевата данъчна ставка за биодизела, използван за отопление. Облекчението остава в сила само за моторното гориво.

Споделяне

Още от Бизнес