Междупартийната данъчна конкуренция

Основните политически сили внесоха в парламента своите предложения за данъците през 2005 година. Това ни дава възможност да направим сравнение между тях от гледна точка на влияние им върху благосъстоянието на гражданите и ефекта им по отношение на ускоряването на икономическото развитие.

Данък върху печалбата

Най-ниска ставка по данъка върху печалбата предлага СДС - 10%, което е двойно намаление в сравнение със сегашната ставка от 19.5%. Ако това предложение се приеме, България ще има най-ниската ставка по данъка върху печалбата в Европа (наравно с Кипър и може би Сърбия). Това ще се отрази положително върху инвестиционния климат на България и ще увеличи както вътрешните, така и външните инвестиции в страната. Може да припомним, че една от най-важните причини за бързото развитие на Ирландия през последните две десетилетия е именно поддържането на ставка по данъка върху печалбата, която е по-ниска от всички останали страни в ЕС.

НДСВ и ДСБ предлагат намаление на данъка върху печалбата до 15%. Това, разбира се, е стъпка в положителна посока, друг е въпросът, че тази стъпка не е достатъчно голяма.

БСП предлага нулева ставка по отношение на реинвестираната печалбата в "новопридобити машини, производствено оборудване и апаратура, използвани за производствена дейност." Това принципно е положителна промяна, но както знаем в България данъчната администрация може да започне да тълкува тази формулировка по такъв начин, че да я обезсмисли напълно. В този смисъл трудно бихме могли в момента да определим какъв точно ще е ефектът от нея. По-ясно би било, ако в предложението просто беше записано, че се прилага нулева ставка за "печалбата, която не е разпределена като дивидент."

Данък върху доходите

БСП и Новото време предложиха свои проекти за данъчно облагане на доходите. БСП предлага пет различни ставки за облагане на доходите - от 10 до 29%, докато Новото време предлага две ставки - 10 и 20%. Предложенията на НДСВ, СДС и ДСБ станаха известни преди няколко седмици.

С помощта на данъчния калкулатор на Института за пазарна икономика (достъпен на Интернет страница на института www.ime.bg) оценихме предложенията на отделните партии и ги сравнихме с предложението за плосък данък от 10% вместо досегашните ставки по данъка върху доходите и осигуровките.

Забелязваме, че предложението за плосък данък от 10% е по-добро от всички останали предложения за всички подоходни групи данъкоплатци. При него доходът при средната заплата нараства с около 30%, което е в пъти повече от ръста при предложенията на разгледаните политически партии.

При ниските доходи до 200 лева брутна заплата въвеждането на плосък данък би довело до ръст на дохода от 20-24%. Според осигурения ръст на доходите след това се нареждат предложенията на ДСБ, СДС, Новото време, БСП и на последно място е НДСВ. При средните доходи отново на първо място е предложението за плосък данък, което осигурява най-висок ръст на доходите, след това се нареждат ДСБ, Новото време, СДС, БСП и отново на последно място е НДСВ. При доходи до 1000 лева на първо място е предложението за плосък данък, след това се нареждат предложенията на ДСБ, СДС, Новото време, БСП и НДСВ. При по-високите доходи отново на първо място е предложението за плосък данък, след това е Новото време, ДСБ, СДС, БСП и НДСВ.

Ръст на дохода при различни данъчни промени
Брутен доход
Ръст на чистия доход при предложението на:
НДСВ
СДС
ДСБ
Новото време
БСП
Плосък данък
150
0.3%
0.5%
0.5%
0.3%
0.5%
20.8%
200
0.6%
2.9%
3.1%
2.3%
2.1%
23.7%
300
1.0%
5.2%
6.0%
5.5%
3.1%
29.0%
500
1.3%
7.7%
8.0%
6.1%
4.5%
35.8%
700
1.6%
7.8%
8.7%
6.6%
4.7%
39.3%
1000
2.9%
8.9%
9.9%
8.0%
5.4%
43.4%
1500
3.2%
6.8%
7.9%
8.4%
4.1%
40.4%

Данък върху добавената стойност

Неясно защо десните опозиционни партии хвърлиха толкова усилия в намаление на ДДС, при положение, че това не е най-изкривяващият данък. В България в момента най-високо е облагането на труда с осигуровки и данък върху доходите и по тази причина именно намалението на облагането на труда би трябвало да е предпочитана цел, а не намаление на ДДС. От друга страна намалението на данъка върху печалбата е важно, тъй като то влияе на притока на чужди и местни инвестиции в икономиката. Следователно при тази ситуация би имало по-голям ефект върху икономиката и благосъстоянието на хората да се намаляват осигуровките, данъкът върху доходите и данъкът върху печалбата, а не толкова ДДС. Разбира се, всяко намаление на данък е стъпка в правилната посока, включително намалението на ДДС, но ако същата сума се използва за намаление на облагането на труда, това би се равнявало на няколко стъпки в правилната посока.

Остават осигуровките

Все още нито една партия не е внесла предложение за намаление на осигуровките. Това е най-високият данък и при него има значителни възможности за намаление, което би оказало позитивен ефект върху стимулите за труд, предприемачество, инвестиции, намаление на сивата икономика.

Още от Бизнес

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?