Мистерия: Повече ВиК инвестиции, а течовете растат

От догодина цената на водата в 16 области пада, в София и Разград - 6% повишение

Мистерия: Повече ВиК инвестиции, а течовете растат

През 2019 г. инвестициите във водоснабдяването са нараснали спрямо предходната година, но въпреки това загубите при преноса на питейната течност, вместо да намалеят, са се увеличили. Качеството на услугата като цяло не се е подобрило и затова за 2021 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) смята да ореже тарифите на 16 ВиК оператора. при десет ще има повишение на цената, а в Монтана няма да има промяна.

Откритото заседание по проекта за решение на КЕВР за цените на водата за следващата година ще бъде проведено в четвъртък – 3 декември, а ден по-рано комисията публикува и резултатите от ежегодния си анализ на дейността на водните дружества, който сочи, че повечето дружества продължават да не постигат заложените в бизнес плановете си цели. В същото време именно изпълнението им е в основата на ежегодното одобряване на нови ВиК цени.

Така поевтиняване е планирано за Русе, Силистра, Шумен, Сливен, Бургас, Ямбол, Враца, Добрич, Видин, Велико Търново, Габрово, Благоевград, Стара Загора, Ловеч и София-област. Най-сериозно ще е намалението във Видин, Ямбол и Добрич. По-голямото поскъпване ще е в София – 6 на сто, както и в Разград – също с толкова.

От анализа на дейността на ВиК-ата за 2019 г. става ясно, че повечето от тях не покриват важни показатели за работата си и за качеството на предлаганата от тях услуга.

Интересен момент е този, че през миналата година водните оператори са отчели вложени общо 112.956 млн. лв. в инфраструктурата си, което е повече от инвестираните 107.623 млн. лв. в предходната година, но течовете при преноса са се увеличили от 6.87 на сто през 2018 г. на 61.1 процента загуби на вода в целия сектор през миналата година. На какво се дължи това от КЕВР отговор не дават. Любопитен момент от статистиката в анализа е обаче, че най-малки са загубите на вода при микропредприятията – 53.26 на сто, докато най-сериозни са течовете при средните оператори – 68.8 процента. В същото време ВиК операторите осигуряват от собствени средства под 69 на сто от инвестициите, другите са от държавния бюджет. През 2019 г. евросредства не са били инвестирани във ВиК мрежата, по данни на регионалното министерство.

Данните показват, че във ВиК сектора средно през 2019 г. се е фактурирала около 39% от подадената вода във водоснабдителната система. Година по-рано тя е била повече. Заради неизградена канализационна мрежа и пречиствателин станции за отпадни води фактурираните обеми за отвеждане са само 64.8 процента от фактурираната доставена питейна вода.

"Измерването както на входа, така и на изхода на водоснабдителната система е изключително лошо и това има пряко отношение към високите нива на неносеща приходи вода в България", констатират от регулатора.

Почти половината водомери са технически негодни

Друг интерес момент от доклада му е, че едва 55.24% от водомерите на сградните вътрешни отклонения са в техническа и метрологична годност. При положение, че ВиК имат точни ангажименти за 20 процента от уредите, които трябва да минават проверка ежегодно, те правят това само за 9 на сто от водомерите.

КЕВР установява още, че редица ВиК оператори продължават да не измерват с технически уреди добитата вода от водоизточниците, а отчитат взетите от язовирите количества въз основа на данните от разрешителните за водоползване, макар това да не се допуска от Закона за водите.

Регулаторът отбелязва още, че водните дружества не създават и не поддържат чертежи за извършените оперативни ремонтни на подземните ВиК мрежи - публична собственост. Голяма част от ВиК не осчетоводяват текущо разходите по обекти, с изключение на разходите за материали и външни услуги, респективно не представят счетоводни извлечения, доказващи общата стойност за обектите от ремонтните им програми, констатира КЕВР.

Има данни, които никой не знае дали са верни

Друг проблем в сектора, е че не са достатъчно оптимизирани разходите на водните оператори - собствениците им не ги контролират и това води до "раздути и/или прекомерни разходи за определени дейности и до високи нива на търговски загуби, пише в анализа. Това е директна критика към регионалното министерство, което притежава голяма част от ВиК фирмите, и към общините акционери в тези дружества. "Към момента собствениците на ВиК операторите не стимулират дружествата за планиране на реални мерки за оптимизиране и намаляване на търговските загуби на вода", пише в доклада от проверките. В него на много от местата за цитираните данни се посочва, че те са предоставени от самите дружества и не могат да бъдат независимо верифицирани дали са верни.

След положителните констатации в анализа на КЕВР е нарасналото оползотворяване на утайките от пречистването на отпаднит еводи. През 2019 г. оползотворени са 73.9 на сто от произведените утайки, докато година по-рано обемът им е бил 69.2 на сто.

Има и лек спад на жалбите срещу сметките за вода. Докато през 2018 г. те са съставлявали общо 66 на сто от всички оплаквания към ВиК-атата, през миналата година делът им е бил 63 на сто. 28 процента от жалбите са срещу качеството на самата вода, а 9 на сто – за запушване и наводнения от канализацията, миризми и напаст от гризачи.

Подобрила се е и събираемостта на вземанията в сектора. През 2019 г. тя е била 89.18 процента, докато година по-рано са се плащали 88.75 на сто от дължимите сметки за вода.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?