Митниците със спад в приходите за първото тримесечие

Митниците със спад в приходите за първото тримесечие

Приходите в агенция ″Митници″ през първото тримесечие на тази година са 1.258 млрд. лв., което представлява 17% от планираните за годината. Това показва крайно лаконичен отчет на агенцията за изпълнението на приходите ѝ за първите три месеца на годината, публикуван във вторник на сайта ѝ.

Планът предвижда митническата администрация да събере през 2010 г. 7.318 млрд. лв. от акцизи, ДДС от внос и мита. Той е съставен при прогнозиран спад на брутния вътрешен продукт (БВП) от 2.2% спрямо 2009 г., който обаче се счита от повечето икономически експерти за изкуствено занижен. Следователно и планираните приходи могат да се разглеждат като занижени.

Ако се приеме, че през първото тримесечие е трябвало да се съберат 25% от годишните приходи, изоставането спрямо плана е около 8%.

През януари отчетените приходи са 635 млн. лв., през февруари - 278 млн. лв., а през март - 345 млн. лв., показват още публикуваните във вторник числа.

Според предишни данни на агенция ″Митници″, които обаче вече не могат да бъдат намерени на сайта ѝ, за първите два месеца на годината спадът в приходите спрямо същия период на миналата година е близо 14%. За тримесечието обаче агенцията е предпочела да не прави съпоставка.

Събраните акцизи за първите три месеца са близо 702 млн. лв. , което е малко над 15% от годишния план. За разглеждания период спадът спрямо плана е от близо 10%. Тъй като огромната част на приходите от акцизи се падат на горивата и цигарите (около 90%), то спадът е основно при тях.

Още преди публикуването на данните директорът на агенцията Ваньо Танов предупреди, че е песимист за изпълнението на плана за приходите по отношение на акцизите. За цигарите той обясни, че една от причините за спада в приходите е увеличаването на контрабандата заради вдигането на акцизната ставка. Втората причина, според него, е намаляването на потреблението на цигари заради по-високата им цена.

Експертни изчисления показаха, че само за миналата година над 40% от продаваните в България цигари са били контрабандни, при положение, че акцизът не е увеличаван през 2009 г. За първото тримесечие на тази година новите акцизи още не могат да се сочат като причина за увеличение на контрабандата, защото гратисният период за продажба на цигари със стари бандероли изтече чак в края на март. Танов обаче обяви, че митниците е трябвало да изплатят над 100 млн. лв. за връщане на платен акциз и унищожаване на цигари със стари бандероли от 2007 и 2008 година, което рефлектирало върху общата сума на събраните акцизи.

За акцизите върху горивата Ваньо Танов коментира, че са затегнати повечето от крановете, откъдето ″изтичат″ необложени или със занижени ставки горива. Не са посочени данни как се движи събираемостта им спрямо плана и сравнено с миналата година.

Събраният ДДС от внос от агенция ″Митници″ за първото тримесечие на тази година е 536 млн. лв., което е близо 21% от годишния план в размер на 2.6 млрд. лв. Няма съпоставка със същия период на миналата година.

Приходите от мита са 21 млн. лв., което е 15% от годишния план или и тука има спад от 10% спрямо осреднения план за първото тримесечие на годината.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес