Митниците се похвалиха със събрания ДДС през април и се оправдаха за акциза

Агенция ″Митници″ разпространи в петък данни за събраните през април приходи от ДДС при внос, според които посоченият месец се оказва с рекордни приходи от данъка за всички месеци от ноември 2008 г., посочен от агенцията като начало на икономическата криза у нас.

По предварителни данни за април митниците са събрали с 50 млн. лв. повече ДДС от внос на годишна основа, тоест спрямо април миналата година, когато са събрани 207 млн. лв. ДДС.

Очертава се ДДС от внос за април да е 257 млн. лева, което обаче е с около 6 млн. лв. повече от заложения ДДС по план за месеца (250.8 млн. лв.).

Сметката е доста по-сложна картината на повишена събираемост не излиза толкова ясна, каго се вземагт предвид няколко фактора. За една година цената на петрола се е качила почти двойно, а доларът се е запазил на приблизително същите равнища. Горивата са основно перо във вноса и съответно - на приходи от ДДС при внос. Тогава при равни други условия приходите от ДДС за април трябваше са близо два пъти повече от миналогодишните. От друга страна има спад на потреблението на горива, който само за януари т. г. спрямо същия месец на миналата година е около 16%.

От началото на година до април приходите от ДДС са 792,7 млн. лева, докато по план за четирите месеца трябва да е 798.1 млн. лв.

През април митниците са събрали около 300 млн. лв. приходи от акцизи. След приспадането на разплащанията за унищожени цигари със стари бандероли нетният размер на събрания акциз е 206.6 млн. лв. при събрани 248 млн. лв. през същия месец на миналата година. По план обаче през април трябваше да бъдат събрани 410 млн. лв.

Според справката на митниците от началото на годината са събрани 1 169 млн. лева приходи от акцизи, от които на търговците са възстановени около 260 млн. лева.

За първите четири месеца на годината са възстановени почти 100 млн. лв. за унищожени цигари със стар образец на бандерола, което е причината за по-високия размер на възстановения акциз и е една от причините за по-ниския нетен размер на акциза през 2010 година, обясняват от митниците.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?