МОН отстъпва от радикалното удължаване на учебната година

МОН отстъпва от радикалното удължаване на учебната година

Министерството на образованието е ревизирало предложението си за радикално удължаване на учебната година за различните класове, лансирано миналата седмица. Според публикувания на сайта на министерството проект за нов учебен план първокласниците се предвижда да учат с една седмица повече – до 31 май, а не с три – до 15 юни, каквато бе първоначалната идея. В момента първолаците завършват на 24 май.

Второкласниците и третокласниците остават със същата натовареност (32 седмици). За четвъртокласниците учебната година се увеличава от 32 на 34 седмици. За петокласниците и шестокласниците учебната година остава 34 седмици. Увеличение има и за седмокласниците и осмокласниците, които ще учат 36 вместо 34 седмици.

Първоначалната идея на министерството бе да удължи учебната година почти във всички класове до 30 юни.

Заради нарастването на учебната година в началния етап (I-IV клас) часовете по български език и литература също се увеличават.

Общо за четирите години те ще са 910 при 889 сега, като предметът ще се изучава по 7 учебни часа всяка седмица, колкото и сега. В прогимназиалния етап (V-VII) клас часовете по български език и литература също се запазват по 5 седмично.

Часовете по математика също остават без промяна като седмично разпределение, но има увеличение в общия им брой заради по-големия брой учебни седмици.

Часовете по чужд език също се запазват. Във втори клас децата ще имат по два часа седмично, а от трети до седми - по три часа.

Освен това новият план предвижда компютърно обучение още от трети клас по един час седмично.

При останалите предмети няма съществени промени в броя на изучаваните часове.

Споделяне

Още от България