МС създава координационен център за медицинско осигуряване при кризи

Правителството одобри създаването на Национален медицински координационен център /НМКЦ/ за управление, организиране и координиране на дейностите по медицинското осигуряване на гражданите при кризи - бедствия, аварии, катастрофи или терористични актове. Той ще организира и ръководи медицинската помощ на пострадалите, евакуацията и необходимото им лечение. Центърът ще оказва методична помощ на здравните структури и ще подготвя медицинските кадри за действие при кризи.

В центъра ще работят общо 23-ма човека, като 7 щатни бройки ще се открият през тази година, а останалите догодина. Засега той ще се помещава във Военномедицинска академия, до построяването на самостоятелна сграда в района на ВМА.

Средствата за изграждането и дейността на центъра през тази година ще се отделят от бюджета на министерството на здравеопазването, а за догодина ще се планират отделно, но пак включени в бюджета на здравното ведомство.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?