Мтел обяви, че няма загуби за 400 млн. евро, с толкова намаляла цената й

По повод публикации в немската и австрийската преса, че мобилният оператор "Мобилтел" е донесъл на собственика се "Телеком Аустрия Груп" (ТАГ) загуба от 400 млн. евро, от българското дружество, обяви, че информацията е некоректна. Всъщност с толкова ТАГ е намалила стойността на дъщерната си фирма, но това не променя ликвидните ѝ позиции и стабилност.

От Мтел казаха, че остават ангажирани към българския пазар и не променят плановете си за инвестиции през 2014 г. от около 200 млн. лв.

От компанията обясниха, че обезценката на стойността ѝ се дължи основно на увеличението на капиталовите ѝ разходи и на промяната в очакванията, предвид средносрочното макроикономическо развитие на България.

Приблизително половината от цялата стойност на обезценката се дължи на промяна в средно претеглената цена на капитала (WACC) на българския сегмент, както и на променените очаквания в средносрочен план предвид макроикономическите рискове за България, сред които и кризата в Украйна.

Считано от май 2014 година, WACC на "Мобилтел" се е увеличила с над 20% в сравнение с последните тестове за обезценка, проведени за последното тримесечие на 2013 г., пише в съобщение на Мтел. Това се дължи основно на по-голямата волатилност на цената на акциите на TАГ в първата половина на 2014 г. Тази волатилност довела до нарастване на коефициента бета (мярка за взаимовръзка между представянето на ценните книжа и пазара), използван за преоценка на първоначалната оценка за паричните потоци в бизнес плана на ТАГ.

Българският сегмент е бил единственият в ТАГ, където увеличението на WACC довел до необходимостта от обезценка в съответствие с правилата на международния стандарт за финансово отчитане (IFRS).

Освен това променените средносрочни макроикономически очаквания довели до променени очаквания спрямо целия български телеком пазар и развитието на българската дъщерна компания "Мобилтел".

На 13-и юни 2014 година агенцията за измервания Standard & Poor's намали независимата си кредитна оценка на България от BBB до BBB-, което изразява очакване икономическият растеж да остане посредствен, освен ако не се проведат значими политически и структурни реформи, припомни компанията. Макар мениджмънтът ѝ да очаквал средносрочно възстановяване на региона, това очакване вече не изглеждало изпълнимо. В резултат от ефекта на оценката на бизнес плана за българския сегмент се стига до остатъка от обезценката.

Обезценката ще бъде отразена в консолидираните финансови отчети на TАГ за първата половина на 2014 г. и ще се отрази негативно на нетния приход и стойността на акциите. Тъй като промени в бизнес плана се отразяват основно върху средносрочните очаквания за българския сегмент, мениджмънтът на групата се придържа към очакваните резултати за 2014 г, които независимо от обезценката са за 3% спад на приходите на ТАГ, капиталови разходи от близо 700 милиона евро и предложени дивиденти от 0.05 евро.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко дълъг ще е животът на новото Народно събрание?