Мултинационалните компании ще разкриват публично колко данъци плащат и в кои държави

Мултинационалните компании ще разкриват публично колко данъци плащат и в кои държави

Големите корпорации, които имат годишни приходи от поне 750 млн. евро, следва да направят публично достъпна информацията относно това колко данъци плащат и в кои държави, заявиха евродепутатите след разискване и гласуване в пленарната зала във вторник.

Те подкрепиха предложение, с което ще задължат многонационалните компании да отчитат своите данъци във всяка държава, в която оперират. Възможни са изключения в случаи на "чувствителна" търговска информация.

Целта е да се повиши прозрачността на данъчното облагане и да се предостави на обществото публично достъпна информация относно колко и къде плащат данъци мултинационални компании.

Предлага се данъчната информация да бъде публикувана в общ формуляр във всяка данъчна юрисдикция, в която е оперирала компанията или нейно дъщерно дружество. Компаниите също се задължават да внасят декларация и в публичен регистър, управляван от ЕК. Информацията ще включва името на фирмата, списък на всички дъщерни предприятия, броят на служителите, размера на нетния оборот, обявения капитал, продажбите и покупките, размера на данъците, платени в ЕС и извън него, стойността на генерираните приходи, а също и дали компаниите са ползвали преференциално данъчно третиране.

Евродепутатите подкрепиха и мерки за защита на компании в случаи на чувствителна търговска информация. Те предвиждат държавите членки да могат да разрешават един или повече елементи от информация временно да бъдат пропуснати в декларацията. След като дадена държава членка предостави изключение, тя трябва да информира конфиденциално Европейската комисия относно избегнатата информация, както и подробно обяснение на изключението. Комисията ще публикува на сайта си всяка година списък с фирмите, които са получили изключения и кратки обяснения на причините.

След като парламентът одобри проекта на доклада с 534 гласа "за" срещу 98 гласа "против" и 62 "въздържал се", той ще бъде върнат обратно в комисиите, за да започнат преговорите в рамките на споразумение на първо четене въз основата на получен мандат в пленарна зала.

Законодателството е една от мерките срещу избягването на плащане на корпоративни данъци, което според изчисления на ЕК струва на страните от ЕС между 50 и 70 милиарда евро годишно.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?