Над 40 000 души са били на санаториум по програмата на НОИ през 2012 г.

През миналата година 40 491 души са се възползвали от възможността да участват в програмата за профилактика и рехабилитация на Националния осигурителен институт. Общият размер на разходите за парични помощи за профилактика и рехабилитация са били 15 766 515 лева.

 

Най-много хора са били на профилактика и рехабилитация за заболявания на опорно-двигателния апарат - 63.02 на сто. Следват хората, които имат проблеми с периферната нервна система - 26.32 на сто. Други 2.63 процента са се подложили на рехабилитация на централна нервна система.

 

Анализът на НОИ показва, че 61.84 на сто от участниците в програмата са над 51-годишна възраст, тоест се отчита по-висока заболеваемост сред тази възрастова група. На второ място са хората от 31 до 50-годишна възраст - 36.20 на сто. Несъществен е делът на хората под 30-годишна възраст - 1.96 процента. Данните сочат, че 62.82 на сто от ползвалите паричната помощ за профилактика и рехабилитация са жени.

 

Право да ползват програмата имат и лицата с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност. Според статистиката през 2012 г. 1350 души са се възползвали от тази възможност. При 99.81 на сто от всички, проведената рехабилитация е довела до подобряване на здравословното им състояние, допълват от НОИ.

Споделяне

Още от България