Над четвърт милиард помощи за земеделците през 2006 г.

Държавният фонд “Земеделие” ще предостави 275,295 млн. лв. на земеделците за 2006 г. по Националните линии за финансиране. Това реши на редовното си заседание Упровителният съвет на фонда, съобщиха от Министерството на земеделието и горите в петък.

190 млн. лв. са предвидени за дългосрочни инвестиционни кредити, като 100 млн. от тях фондът ще получи като трансфер от държавния бюджет и 90 млн. ще се осигурят от очаквани през годината погасени заеми от длъжници на ДФЗ.

Други 60 млн. лв. ще се отпеснат за текущи субсидии, а за капиталови субсидии са предвидени 12,795 млн. лв. Те ще покрият специалните преференции за земеделските производители от необлагодетелствани райони по различни регионални програми. За временна финансова помощ са предвидени други 12,5 млн. лв.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” одобри и приетите от Мониторинговия комитет изменения на финансовите таблици на отделните мерки по Програма САПАРД.

Предвидените средства от страна на ЕС за България за 2006 год. се увеличават от 74 640 000 на 82 440 000 евро.

30 на сто от увеличението се разпределя за мярка 1.1. “Инвестиции в земеделски стопанства” (сектори: "млекопроизводство", "месопроизводство", "трайни насаждения-лозя, овощни градини, ягодоплодни" и "яйца и яйчни продукти"). Същият процент от допълнителната сума ще се предостави за мярка 1.2. “Подобряване на преработването и маркетинга на селскостопански и рибни продукти”. Останалите средства ще се разделят поравно за мярка 2.2. “Обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции” и за мярка 2.3. “Развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура”.

За сектор “яйца и яйчни продукти" е определен бюджет в размер на 5,664 млн. евро.

По сметката на САПАРД за периода от 1 юни 2004 до 30 ноември 2005 г. е натрупана лихва в размер на 167 044 евро. Тя ще бъде изразходвана за проекти по мярка 3.1.“Подобряване на професионалното обучение”.

Споделяне

Още от Бизнес